Onlar ki, dinlerini bir eğlence ve bir oyun edindiler

Onlar ki, dinlerini bir eğlence ve bir oyun edindiler

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), A'raf Sûresi 46-51. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

46-Hem iki taraf (Cennet ve Cehennem ehli) arasında (aslâ aşamayacakları surdan) bir perde vardır. A‘râf üzerinde (bu sûrun yüksek yerlerinde) ise, herkesi sîmâlarından tanıyan adamlar (*) vardır ki, Cennet ehline: “Selâmün Aleyküm! (Allah’ın selâmı üzerinize olsun!)” diye nidâ ederler; fakat onlar (Cennete girmeyi) çok arzu ediyor oldukları hâlde (henüz) oraya girmemişlerdir.

47-(O A‘râfdaki insanların) gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman ise: “Rabbimiz! Bizi zâlimler gürûhuyla berâber kılma!” derler.

48-A‘râf ehli, kendilerini sîmâlarından tanıdıkları (Cehennem ehli) birtakım adamlara da seslenerek derler ki: “(Mal ve tarafdar) toplamanız ve büyüklük taslamakta olmanız (bugün) size bir fayda vermedi!”

49-(Yine A‘râf ehli:) “Allah, onları hiçbir rahmete eriştirmeyecek, diye yemîn ettiğiniz (hor gördüğünüz) kimseler bunlar mı?” (derler). (Sonra A‘râf ehline de şöyle denilir:) “Cennete girin! Size hiçbir korku yoktur ve siz mahzûn olmayacaksınız!”

50-Ateş ehli ise Cennet ehline: “Üzerimize biraz su veya Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden dökün!” diye bağırırlar. (Onlar da) derler ki: “Şübhesiz ki Allah, (bugün artık) bunları kâfirlere haram kıldı!”

51-Onlar ki, dinlerini bir eğlence ve bir oyun edindiler ve dünya hayâtı onları aldattı! (Onlar) bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve âyetlerimizi bilerek inkâr etmekte oldukları gibi, artık bugün (biz de) onları unutacağız!

(*) A‘râf ehli’nin kimler olduğu hakkında muhtelif görüşler vardır. Bunlar, sevabları ile günahları birbirine denk olup, bir müddet orada kalan veya hesabları uzayan yâhut vazîfeleri sâdece bu nidâ olan birtakım kullardır. Daha sonra Cenâb-ı Hakk, fazlıyla, bunları da Cennete koyar. (Celâleyn Şerhi, c. 3, 42-43)