Onlar işlerinin vebâlini tattı ve işlerinin âkıbeti hüsrân oldu!

Onlar işlerinin vebâlini tattı ve işlerinin âkıbeti hüsrân oldu!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Talak 8-10. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

8 . Nice şehirler (halkı) vardır ki, Rablerinin ve O’nun peygamberlerinin emrine isyân ettiler de onları şiddetli bir hesâb ile hesâba çektik ve onları görülmemiş bir azabla cezâlandırdık.

9 . Öyle ki (onlar) işlerinin vebâlini tattı ve işlerinin âkıbeti hüsrân oldu!

10 . Allah onlara (âhirette, pek) şiddetli bir azab hazırlamıştır; o hâlde ey îmân eden akıl sâhibleri! Allah’dan sakının! Şübhesiz ki Allah, size bir zikir (Kur’ân) indirmiştir.