Onlar için arkası kesilmez ve minnetsiz bir mükâfât vardır

Onlar için arkası kesilmez ve minnetsiz bir mükâfât vardır

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Fussilet Suresi 7-9. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

7 . Onlar ki zekâtı vermezler ve onlar âhireti inkâr edenlerin ta kendileridir.

8 . Îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, onlar için (arkası) kesilmez (ve minnetsiz) bir mükâfât vardır.

9 . De ki: “Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip, O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir!”