Onlar, her yıl bir-iki defa çeşitli belâlarla imtihân edildiklerini görmüyorlar mı?

Onlar, her yıl bir-iki defa çeşitli belâlarla imtihân edildiklerini görmüyorlar mı?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tevbe Sûresi 124-127. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

124.Hem bir sûre indirildiği zaman, bunun üzerine onlardan (o münâfıklardan) bazısı: “Bu, hanginizin îmânını artırdı?” der. Fakat îmân edenlere gelince, işte (her inen sûre) onların îmanlarını artırır ve onlar (bunu müjde kabûl ederek) sevinirler.

125.Kalblerinde bir hastalık (nifak) olanlara gelince ise, artık (her âyetimiz) onların küfürlerine küfür kattı ve onlar kâfir kimseler olarak öldüler.

126.Doğrusu onlar, her yıl bir veya iki def‘a (çeşitli belâlarla) imtihân edildiklerini görmüyorlar mı? Yine de ne tevbe ediyorlar ve ne de kendileri ibret alıyorlar!

127.Hâlbuki (haklarında) bir sûre indirildiği zaman, birbirlerine (göz kırparak) bakıp: “Sizi birisi görüyor mu?” (derler), sonra da savuşurlar. Gerçekten onlar (hakkı bir türlü) anlamayan bir kavim oldukları için Allah onların kalblerini (küfürleri sebebiyle îmandan) çevirmiştir.