Onlar ezanlarla secdeye çağrılıyorlardı fakat namaz kılmıyorlardı

Onlar ezanlarla secdeye çağrılıyorlardı fakat namaz kılmıyorlardı

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kalem (Nun) Sûresi 42-47. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

42-O gün (kıyâmet günü) paçalar sıvanır (iş zorlaşır) ve (onlar) secdeye çağrılırlar; fakat güç yetiremezler.

43-(O gün kâfirlerin, pişmanlıktan) gözleri öne düşmüş bir hâlde, kendilerini bir zillet kaplar. Hâlbuki onlar (dünyada) sıhhatli kimseler iken, (okunan ezanlarla) doğrusu secdeye çağrılıyorlardı (fakat namaz kılmıyorlardı).

44-(Ey Resûlüm!) Artık bu sözü (Kur’ân’ı) yalanlayanları bana bırak! Yakında onları, bilmedikleri yerden yavaş yavaş (azâba) yaklaştıracağız!

45-Hem onlara mühlet veriyorum! Şübhesiz ki benim tuzağım (ni‘metin ardından, nankörlere vereceğim cezâ) pek sağlamdır!

46-Yoksa onlardan (tebliğ vazîfesine mukabil) bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında kalan kimseler midir?

47-Yoksa gayb (Levh-i Mahfûz) onların yanında da, onlar (ondan) mı yazıyorlar?