Onlar Allah’a ve Resûlüne îmân ederler, sonra şüpheye düşmezler

Onlar Allah’a ve Resûlüne îmân ederler, sonra şüpheye düşmezler

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hucurat Suresi 14-16. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

14 . Bedevîler(den bir kısmı): “Îmân ettik!” dediler. De ki: “(Siz aslında gerçekten) îmân etmediniz; fakat ‘Teslîm olduk!’ deyin; çünki îman henüz kalblerinize girmemiştir. Eğer Allah’a ve Resûlüne itâat ederseniz, (Allah) amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.”

15 . Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah’a ve Resûlüne îmân ederler, sonra şübheye düşmezler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihâd ederler! İşte onlar, (îmanlarında) gerçekten sâdık olanlardır!

16 . De ki: “(Siz) dîninizi (dindar olup, onda sâdık olduğunuzu) Allah’a mı öğretiyorsunuz? Hâlbuki Allah, göklerde olanları ve yerde bulunanları bilir. Çünki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.”