O kötü azab ateştir! Onlar sabah akşam ona arz olunurlar

O kötü azab ateştir! Onlar sabah akşam ona arz olunurlar

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Mü'min 45-48. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

45 . Nihâyet Allah onu, kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu; Fir‘avun âilesini ise o azâbın kötüsü kuşatıverdi.

46 . (O kötü azab) ateştir! (Onlar) sabah akşam ona arz olunurlar. (*) Kıyâmet kopacağı gün ise: “Fir‘avun âilesini azâbın en şiddetlisine sokun!” (denilecektir).

47 . O vakit (Cehennem ehli) ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara der ki: “Gerçekten biz (dünyada iken) size tâbi‘ olanlar idik. Şimdi siz ateşin birazını olsun, bizden def‘ edebilir kimseler misiniz?”

48 . Büyüklük taslayanlar (da): “Doğrusu biz hep berâber onun içindeyiz; şübhesiz ki Allah, kullar arasında gerçekten hükm(ünü) vermiştir” derler.

(*) Kabir azâbının delillerinden biri de bu âyet-i kerîmedir. (Nesefî, c. 4, 118)