O ki, gece ibâdet için kalktığın zaman seni görür!

O ki, gece ibâdet için kalktığın zaman seni görür!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Şuara Suresi 218-220. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

218 . O ki, (gece ibâdet için) kalktığın zaman seni görür!

219 . Secde edenler içinde değişik hâllere girmeni (eğilip doğrulmanı) da (görür)!

220 . Şübhesiz ki Semî‘ (hakkıyla işiten), Alîm (kemâliyle bilen) ancak O’dur.