O, hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihân etmek için ölümü ve hayâtı yarattı

O, hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihân etmek için ölümü ve hayâtı yarattı

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Mülk 1-2. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

1. (Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

2. O ki, hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihân etmek için ölümü ve hayâtı yarattı. Ve O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Gafûr (çok mağfiret eden)dir.