O günahkârları görünce dediler ki sizi cehennemin dehşetli vâdisine sokan nedir?

O günahkârları görünce dediler ki sizi cehennemin dehşetli vâdisine sokan nedir?

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müddessir Sûresi 36-46. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

36-İnsanlar için bir korkutucu olarak!

37-İçinizden (hayırda) ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için!

38-Her nefis (kendi) kazandığına karşılık bir rehînedir!

39-Ancak Ashâb-ı Yemîn (amel defterleri sağ eline verilenler) müstesnâ.

40, 41-(Onlar) Cennetlerdedir; birbirlerine suçlular(ın hâlin)den sorarlar.

42-(Sonra o günahkârları görünce dediler ki:) “Sizi Sakar’a (Cehennemin o dehşetli vâdisine) sokan nedir?”

43-(Onlar şöyle) dediler: “(Biz) namaz kılanlardan değildik.”

44-“Yoksulu da doyurmazdık.”

45-“(Bâtıla) dalanlarla berâber (biz) de dalardık.”

46-“Ve dîn (hesab) gününü yalanlardık.”