O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar akıp giden bir kum yığını hâline gelir!

O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar akıp giden bir kum yığını hâline gelir!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müzzemmil Suresi 10-14. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

10 . Hem (o müşriklerin) söylediklerine sabret ve onları güzel bir ayrılışla terket!

11 . Refah sâhibi (varlıklı) o yalancıları ise, bana bırak ve onlara biraz mühlet ver!

12 . Çünki bizim yanımızda ağır kelepçeler ve yakıcı bir ateş vardır!

13 . Bir de boğaza duran bir yiyecek ve (pek) elemli bir azab (vardır)!

14 . O gün (o kıyâmet günü) yer ve dağlar sarsılır ve dağlar akıp giden bir kum yığını hâline gelir!