O gün iyilikleri varsa alınır yoksa hak sahiplerinin günahlarını kendisine yüklerler

O gün iyilikleri varsa alınır yoksa hak sahiplerinin günahlarını kendisine yüklerler

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hureyre (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Allah, din kardeşinin şerefi veya malı konusunda kendisi üzerinde bir hakkı olup da, Kıyamet Gününde bu hak kendisinden alınmadan önce helâllik dileyen kula merhamet etsin. O gün dinar ve dirhem yoktur. İyilikleri varsa bu iyiliklerden alınır, iyilikleri yoksa, hak sahiplerinin günahlarını kendisine yüklerler.

(Camiüssağir-4433)