O gün dağlar, bir yürüyüşle yürüyüverir!

O gün dağlar, bir yürüyüşle yürüyüverir!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tûr Sûresi 6-16. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

6, 7, 8-Ve tutuşturulmuş denize (yemîn olsun) ki, şübhesiz Rabbinin azâbı elbette vâki‘ (olacak)tır; onun için hiçbir def‘ edici yoktur!

9-O gün gök, bir çalkanışla çalkanır!

10-Ve dağlar, bir yürüyüşle yürüyüverir!

11-Artık yalanlayanların o gün vay hâline!

12-O kimseler ki, onlar (bâtıl) bir dalış içinde oynayıp dururlar.

13-O gün (onlar), Cehennem ateşine şiddetli bir itilişle itilip kakılırlar!

14-(Kendilerine denilir ki:) “İşte kendisini yalanlayıp durduğunuz ateş, budur!”

15-Bu da mı (bu Cehennem de mi) bir sihirdir, yoksa siz mi görmüyorsunuz?

16-Girin oraya! Artık sabretseniz de, sabretmeseniz de sizin için birdir. (Siz) ancak yapmakta olduklarınızla cezâlandırılacaksınız.