O gün Cehenneme, 'Doldun mu?' deriz, o da, 'Daha var mı?' der!

O gün Cehenneme, 'Doldun mu?' deriz, o da, 'Daha var mı?' der!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kaf Sûresi 21-30. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

21-Ve herkes, berâberinde bir sevk edici, bir de şâhidlik edici (iki melek) olduğu hâlde gelmiştir.

22-(Ona şöyle denilir:) “And olsun ki, (sen) bundan gaflette idin; şimdi senden perdeni (kaldırıp) açtık; bu gün artık gözün keskindir!”

23-(Berâberinde) ona arkadaş olan (melek) de: “İşte yanımda bulunan (amel defteri) hazırdır!” der.

24-(Allah, o iki meleğe şöyle emreder:) “Atın Cehenneme! Her bir kâfiri, inadcıyı!”

25-“Hayra mâni‘ olanı, zâlimi, şübheciyi!”

26-“O ki, Allah ile berâber başka bir ilâh edinmiştir; bu yüzden onu şiddetli azâbın içine atın!”

27-Onun arkadaşı (olan şeytan): “Rabbimiz! Onu (ben) azdırmadım; fakat (o, haktan) uzak bir dalâlet içinde idi!” der.

28-(Allah) buyurur ki: “Huzûrumda çekişmeyin! Çünki size muhakkak (azâb edeceğime dâir) önceden tehdidde bulunmuştum!”

29-“Benim katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullar(ım)a aslâ zulmedici değilim!”

30-O gün Cehenneme: “Doldun mu?” deriz; (o da:) “Daha var mı?” der!