O, geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi

O, geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nahl Sûresi 12-13. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

12 . (O,) geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da O’nun emrine boyun eğdirilmişlerdir. Şübhe yok ki bunda, akıl erdirecek bir topluluk için nice deliller vardır.

13 . Yeryüzünde sizin için yarattığı, renkleri muhtelif şeyleri de (size itâatkâr kıldı). Şübhesiz bunda (da) ibret alacak bir topluluk için kat‘î bir delil vardır.