Hüseyin YILMAZ

Hüseyin YILMAZ

Nursî suali; yãhut soruşturma değil, cinãyet!

A+A-

Doğan Grubu’nun başını çektiği, lâikçi çevrelerin memleketi velveleye veren tertiplerine sebeb teşkil eden hãdisenin hülâsası şöyle:

Eskişehir Cemal Mümtüz Anadolu Lisesi ingilizce imtihanındayız... Doğan grubunun at hırsızı veya kız kaçırıcısı muamelesi yapıp ismini kısaltarak verdiği S.K. adlı hocanın sordukları sualler arasında bir de Risale-i Nur ile ilgili bir sual var. Doğan Grubu’nun naklettiğine göre 7. Söz’le ilgili sualin şıkları;
 
A-Sabır ve Tevekkül.
B-İbadet ve Takva.
C- Şükür ve dua.
D- Allah’a ve ahirete iman
E- Allah’ın eserleriyle tanıttırması...

Şeklinde sıralanmış. Bütün şıkları ile ahlâk ve fazilet dersi veren suali affa kabiliyeti olmayan tehlikeli bir cürüm gibi gösteren Doğan Grubu ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Süleyman Solak hãdiseyi irticãî bir faaliyet olarak takdim etmekte, şuursuzluk ve hamãkatleri asırlık icraatleri ile müseccel bütün güçleri yardıma çağırmaktadır. İsmi kast-ı mahsusla, suçluluk zannını arttırmak maksadıyla saklayan  grubun rağmına bu hamiyetperver ingilizce hocasının ismini bilmek ve bütün avazımla haykırmak, nesl-i atinin alkış ve dualarına mazhariyet için ilãn etmek isterim.

Bediüzzaman Said-i Nursi gibi son bin yılın en mümtaz sîmãsı ve eserlerini asırlık bir adavet ve su-i kastle menfi ve suçlu göstermek, şuura, iz’ana, ahlâk ve fazilete, tãrihe ve insanlığa karşı işlenmiş azîm bir cinãyettir. Bugün 130 parça külliyatı hemen bütün dünya dillerine çevrilmiş ve dünyanın her köşesinde insanların muhabbet ve takdirlerine mazhar olmuş Risãle-i Nurlar’ı tehlikeli eserler, Said-i Nursi Hazretlerini de zararlı bir mürteci olarak takdimde ısrar etmek, insanî hiçbir vasıfla değerlendirilemez. Ne şuursuzluk ve hamãkat bu vaziyeti izaha kifãyet eder, ne de dinmek bilmez bir kin ve gayzın beslediği düşmanlık...

Zirâ bütün dünyada yüz milyonlarca faziletli, insanlığın medar-ı iftiharı şãkirdleri bulunan cihãnşümûl bir hakikat ve müellifiyle bu kabil derin bir acziyet içinde meşgul olmak cidden büyük bir zaafiyettir. Bediüzzaman ve şãkirdleri ile uğraşabilmeniz için, onlar kadar faziletli ve onlar kadar serdengeçti olmalısınız. İdamla yargılandıkları Cumhuriyet mahkemelerinde sözünü esirgemeyen, eğilip bükülmeyen bu kahraman insanları böyle basit hãdiselerle hedef gösterip, güya zararlarına çalışmak tãrifinden aciz olduğumuz bir hali gösterse bile, tarif kastıyla en azından şifã bulmaz bir şuursuzluk olduğunu ifãde edelim.

Doğan Grubu’nun hedef göstermesiyle ingilizce öğretmeni hakkında soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı’na gelince... Mekteblerinde bir asırdır hayatımızı felc eden anarşist, rüşvet yiyen memur, işkence eden polis, devasa yolsuzlukları organize eden amirler yetiştirmekte olan bir cãmianın bu faziletli ingilizce öğretmeninin benzerlerine hava ve su kadar ihtiyacı var. Hazır bir soruşturma başlatmışken bu güzel insandan benzerlerinin bulunduğu ülkenin adresini almalı ve devletin bütün gelirlerini seferber ederek onların ithaline çalışmalıdır.

Sorduğu sualin cevab şıklarını ana ahlâk ve fazilet düsturları ile hülâsa eden bu insanı suçlu ve tehlikeli göstermeye çalışmak, herşeyden çok, zavallılıktır.  İsmi altın harflerle memleketimin alın çatısına nakşedilmesi gereken Bediüzzaman Hazretleri’ni tehlikeli ve zararlı göstermekte ısrar etmek, en basit tabiriyle terbiyesizliktir. Risale-i Nur Külliyatı’nı mekteblerde ders kitabı olarak okutmakla millete hizmet etmesi gereken Milli Eğitim’in ingilizce öğretmeni hakkında soruşturma başlatması, şuur felcidir...

M. Kemâl’in ferdî ve içtimãî hayatımıza depremler yaşatan ve bugünki neticeleri doğuran icraatlerine muhalefet etmiş olması sebebiyle Kemalist ve laikçi çevrelerin hedefinde tutulan Nur şâkirdleri için bu kabil davalar olsa olsa hayırlı bir kamçı vazifesi görüp atalete düşmelerini engeller, korkmalarını, sinmelerini değil.

İngilizce öğretmeni bu güzel sual yerine talebelerine Türkiye Cumhuriyeti mekteblerinde yetişmiş şöhretli fahişe veya anarşistlerimizin, yahut yolsuzlukları ayyuka çıkmış bürokratların isimlerini sormuş olsaydı, şüphesiz bu soruşturmaya muhatab olmayacak, Doğan Grubu’nun tüylerini diken diken etmeyecek, Kemalist çevreleri çileden çıkarmamış olacaktı. Bütün günahı faziletli insanlar yetiştirmek uğrunda bu küçük insanların hışmını çekmeyi göze almaktan ibaret olan ingilizce öğretmenini bütün gönlümle tebrik ediyorum. Hakikati bilenlerin en basit mükellefiyeti, onu haykırabilmektir.  Hadi hoca’nın sorusunu bütün insanlığa soralım:

Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin Yedinci Söz’de anlattığı cihãnşümûl hakikatleri aşağıdaki şekilde sıralayıp izah edebilir misiniz?(*)

A-Sabır ve Tevekkül.
B-İbadet ve Takva.
C- Şükür ve dua.
D- Allah’a ve ahirete iman
E- Allah’ın eserleriyle tanıttırılması...

* Doğru cevab dünya ve ahiret saadetine sebebdir...

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
5 Yorum