Nur Mektebi üniversitesi

Nur Mektebi üniversitesi

Bu mektepte iman hakikatlerinin ince ve derin manâları bestelenir

A+A-

Telif dünyasında hiç bir eser, onun gibi şakirtler yetiştiremedi. Hiçbir eser, onun gibi cihanşümûl bir okuyucu kitlesine ulaşamadı. Yedi yaşından yetmiş yaşına kadar her tabaka, her seviyede insanlar var, onun tedris halkasında, marifet sofrasında...

Bu mektep bir huzur sokağı... Bir ümid caddesi... Bir sükûn mahallesi... Bir irfan şehri... Beşeri kendine celbeden bir itminan ülkesi... Ve bir vahdet dünyası...

Bu mektepte “kâinat kitabı” okutulur; bakış derinliği, marifet zevki verilir, hizmet aşkı tutuşturulur. Bu mektebin şakirtleri kan kusmaz, kin üretmez. Onlar “muhabbet fedaileri”, “hakikat havarileri”... Dünyanın bir ucundan bir ucuna kalbleri fethe çıkıyorlar.

Bu mektepte iman hakikatlerinin ince ve derin manâları bestelenir. Ritmi, tatlı sadâsı yüksektir bu bestenin... Nağmeleri dünyanın en ücra köşelerinden duyulur, dinlenir.

Bu mektep bir dârü’l-fünun... İçinde pek çok mektepleri barındıran bir dünya üniversitesi.. Herkese kapıları açık.. Yasaklarla örülmüş bir zindan değil, hakikate, sevgiye ve birlikte paylaşmaya götüren bir bostan-ı cinan...

Bu bostandan çiçekler toplayıp, buketler yapmanız dileğiyle...

Prof. Dr. Şener Dilek'in Nur Mektebi kitabının ayrıntıları için TIKLAYINIZ