Nice binilen hayvan vardır ki, binicisinden daha hayırlıdır

Nice binilen hayvan vardır ki, binicisinden daha hayırlıdır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Muaz bin Enes (r.a.) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdular ki: 

Bu hayvanlara eziyet çektirmeden bininiz, eziyet çektirmeden ininiz. Onları yollarda ve çarşıda hitabet kürsüsü yapmayınız. Çünkü nice binilen hayvan vardır ki, binicisinden daha hayırlıdır, ondan daha çok Allah'ı zikreder.

(Camiussağir - 953)

Cenab-ı Allah’ın (c.c) Kur’an-ı Kerim’de "Şüphesiz sen en güzel ahlâk üzerindesin" şeklinde buyurduğu
Peygamberimiz (sav) için yine Kur’an-ı Kerim’de "De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi
sevsin...." buyurmaktadır. Resulullah’ın (sav) yürüdüğü yola ‘Sünnet’, Onun sözleri ve davranışlarının yanısıra
başkalarında görüp beğendiği ve hoş karşıladığı şeylere ‘sünnet-i seniyye’ denir. Veda Hutbesi’nde "Size
iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'ân'ı
Kerim, diğeri de Sünnetimdir" buyuran Efendimizin (sav) sünnetine uygun olarak yaşayan kişi günlük hal ve
hareketlerini ibadete ve inşallah sevaba dönüştürecektir. Peygamberimiz (sav) Sünnete uyanları, "Kim
ümmetimin bozulduğu bir zamanda Sünnetime sarılırsa ona yüz şehid sevabı verilir" buyurarak
müjdelemiştir. Bu müjdeyi yaşayanlara dahil olmak duasıyla…