Kürt sorunununa Bediüzzaman çözümü

Kürt sorunununa Bediüzzaman çözümü

Akademisyenler, yazarlar ve gazeteciler Münazarat'ı konuşacak

A+A-

Ahmet Bilgi'nin haberi:

Risale Akademi, Akademik Araştırmalar Vakfı (AKAV) ile birlikte Bediüzzaman Said Nursi'nin Kürtlerle görüşmelerini içeren Münazarat adlı eserini masaya yatırıyor.

Akademisyenler, yazarlar ve gazetecilere gönderilen Münazarat sorularında, günümüzün en temel problemlerinden biri olarak devam eden Kürt sorununa ilişkin değerlendirmeleri istendi.

Risale Akademi Genel Sekreteri Kadir Aytar tarafından gönderilen yazıda , Ulus-devlet olarak kurulan Cumhuriyetin üzerinden 90 yılı aşkın bir zaman geçtiği, asimilasyoncu eşitliğe dayalı vatandaşlık anlayışının kültürel çoğulculuğa uyumlu hale getirilmesi sürecinde, Türkiye'nin etnik terörden “Türkiye Türklerindir” anlayışında ifadesini bulan katı ulusalcı çizgiye uzanan yelpazede önemli problemlere çözüm bulmaya çalıştığı belirtildi.

Said Nursi'nin daha 1911 yılında ortaya koyduğu çözüm önerilerinin önemli katkı sağlayacağını ifade edildiği davet mektubunda şu görüşlere yer verildi:

"Said Nursi’nin 1911 yılında Meşrutiyetin ilanının doğurduğu istifhamları konuştuğu, Kürt aşiret mensuplarıyla muhaverelerini içeren Münazarat isimli eserinin, bu sürecin demokratik bir niteliğe kavuşturularak Türkiye toplumunun barış ve huzurunu teminat altına alacak şekilde gelişmesini sağlamaya katkıda bulunacağını düşünüyor ve bu katkıyı önemsiyoruz.

Bediüzzaman Said Nursi’nin, Kürt aşiretleri ile milliyetçilik ve meşrutiyet (demokrasi) bağlamında tartıştığı soru ve cevaplardan oluşan münazaralarının sunduğu çözüm perspektifine olan ihtiyacı açığa çıkarmak amacıyla, bu eserin telifinin 100’üncü yılında "Milliyet Fikri ve Demokrasi" başlıklı bir Konferans düzenliyoruz.

Katılımcılara gönderilen Bediüzzaman’ın Münazarat isimli eserinden hareketle hazırlanmış metin ve sorulara çeşitli görüşlerdem cevaplar konferansta tartışılacak.

Konferans 1 Ekim 2011 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.