Ne kötüdür o kul ki...

Ne kötüdür o kul ki...

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Esma binti Umeys (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Ne kötüdür o kul ki sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Allah'ı unutur da kendinde bir şeref var sanıp kibirlenir.

Ne kötüdür o kul ki en yüksek ve istediğini yapmaya muktedir olan Allah'ı unutur da zulüm ve tacavüze kalkışır.

Ne kötüdür o kul ki kabir ve orada çürümeyi unutur da bu dünyadaki asıl vazifesini kulak ardı edip oyalanır.

Ne kötüdür o kul ki nereden gelip nereye gittiğini unutarak serkeşlik ve azgınlığa dalar.

Ne kötüdür o kul ki dini âlet ederek dünyayı ister.

Ne kötüdür o kul ki şüpheli şeylere sarılıp dinî yasaklardan kurtulmaya çalışır.

Ne kötüdür o kul ki rehberi bir tamahkârlıktır.

Ne kötüdür o kul ki nefsinin herhangi bir kötü arzusu onu yoldan saptırır.

Ne kötüdür o kul ki bir gayr-ı meşru istek ayağını kaydırır.

(Camiüssağir-3179)