Namazda okunan sûrelerin sırası ve sırasız okumanın hükmü

Namazda okunan sûrelerin sırası ve sırasız okumanın hükmü

Namaz kılarken sure sıralaması önemli mi? Öncelik sırası var mı?

Namazda sûreler sırasına göre okunmadığı zaman sehiv secdesi gerekmez.

İkinci rekâtta, ilk rekâtta okuduğu sûre ve âyetin üstündeki sûre ve âyeti okumak namazı bozmaz, ancak mekruhtur. Aynı şekilde birinci ve ikinci rekâtta okuduğu iki sûre arasını, sadece bir sûre ile ayırmak da mekruhtur. Meselâ, birinci rekâtta Fîl sûresini, ikinci rekâtte de Mâûn sûresini okumak gibi. Arada Îlâf sûresi atlanmıştır. Kerahetten kurtulmak için, arada en az iki sûre bırakmalıdır.

Namazların Fatiha sûresinden sonra, bir mikdar daha Kur'ân okunması gereken rekâtlarında, tam bir sûre okunması daha faziletlidir. Bununla beraber bir sûrenin bir kısmı bir rekâtta, diğer kısmı da öteki rekâtta okunabilir, bunda kerahet yoktur.

Namazın bir rekâtinde bir sûrenin sonunu, diğer rekâtinde de başka bir sûrenin sonunu okumak, sahih olan görüşe göre mekruh değildir.

Namazın bir rekâtinde bir sûrenin başından veya ortasından, diğer rekâtinde de başka bir sûrenin başından veya sonundan okumakta veya kısa bir sûre okumakta kerahet yoktur. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça böyle okumamaktır.

Namazın bir rekâtında bir sûre, diğer rekâtında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir sûrenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sûre, önce okunan sûreden en az üç âyet mikdarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

Namazda bir sûrenin bir âyetinden, arada en az iki âyet bulunmak üzere diğer âyetine geçmek mekruh değildir. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça geçmemektir.

Bir rekâtta iki sûreyi toplayarak okumakta kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sûre bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki sûrenin bir rekâtta toplanmaması daha iyidir.

Zaruret olmadıkça, bir rekâtta bir âyetten diğer âyete geçmek mekruhtur. Aralarında üç âyet dahi bulunsa böyledir. Eğer yanılarak böyle bir geçiş yapılmış olur da sonra hatırlanırsa, bu âyetler sıraları üzere yeniden okunur.

Namazda Kur'ân okunurken bir âyet yerine başka bir âyet okunsa bakılır: Eğer tam bir duraklama ile durduktan sonra başka âyete başlanmışsa, namaz bozulmaz.

Bir namazda âyet-i kerîme tekrarlansa veya bir sûre bir rekâtta iki defa okunsa veya bir sûre iki rekâtta da okunsa bakılır: Eğer yalnız başına kılınan bu namaz bir nafile namaz ise mekruh olmaz. Fakat farz namaz ise, unutmak veya başka bir sûre bilmemek gibi bir özü bulunmadıkça mekruh olur.

Birinci rekâtta "Nas" sûresi okunsa, ikinci rekâtta da bu sûrenin okunması uygun olur. Çünkü tekrar etmek, geriye dönüp okumaktan daha iyidir. Ancak hatim ile namaz kılan bir kimse, birinci rekâtta "Muavvizeteyn" sûrelerini okumuş ise, ikinci rekâtta Fatiha'dan sonra Bakara sûresinden bir mikdar okur.

İkinci rekâtta, birinci rekâtta okunan sûrenin üstündeki sûreyi okumak mekruhtur. Kasden yapılmazsa mekruh olmaz. Bununla beraber okunmaya başlanmış ise terk edilmemelidir. Bunun nafile namazlarda mekruh olmayacağını söyleyenler de vardır. (bk. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, 2/87)

Sırasıyla Kur'an sûreleri:

1. Fatiha 58. Mücâdele
2. Bakara 59. Haşr
3. Âl-i İmrân 60. Mümtahine
4. Nisâ 61. Saff
5. Mâide 62. Cum'a
6. En'am 63. Münâfikûn
7. Â'raf 64. Teğabûn
8. Enfâl 65. Talâk
9. Tevbe 66. Tahrîm
10. Yûnus 67. Mülk
11. Hûd 68. Kalem
12. Yûsuf 69. Hâkka
13. Râd 70. Meâric
14. İbrahim 71. Nûh
15. Hicr 72. Cin
16. Nahl 73. Müzzemmil
17. İsrâ 74. Müddessir
18. Kehf 75. Kıyâmet
19. Meryem 76. İnsân
20. Tâhâ 77. Mürselât
21. Enbiyâ 78. Nebe
22. Hac 79. Nâziât
23. Mü'minûn 80. Abese
24. Nûr 81. Tekvir
25. Furkân 82. İnfitâr
26. Şuarâ 83. Mutaffifîn
27. Neml 84. İnşikak
28. Kasas 85. Burûc
29. Ankebût 86. Târık
30. Rûm 87. A'lâ
31. Lokman 88. Ğâşiye
32. Secde 89. Fecr
33. Ahzâb 90. Beled
34. Sebe 91. Şems
35. Fâtır 92. Leyl
36. Yâsîn 93. Duhâ
37. Sâffat 94. İnşirâh
38. Sâd 95. Tîn
39. Zümer 96. Alak
40. Mü'min 97. Kadir
41. Fussilet 98. Beyyine
42. Şûrâ 99. Zilzâl
43. Zuhruf 100. Adiyât
44. Duhân 101. Kâri
45. Câsiye 102. Tekâsür
46. Ahkaf 103. Asr
47. Muhammed 104. Hümeze
48. Fetih 105. Fil
49. Hucurat 106. Kureyş
50. Kaf 107. Mâun
51. Zâriyât 108. Kevser
52. Tûr 109. Kâfirûn
53. Necm 110. Nasr
54. Kamer 111. Leheb
55. Rahmân 112. İhlâs
56. Vâkıa 113. Felak
57. Hadîd 114. Nâs.

Sorularla İslamiyet

HABERE YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.