Namazda okunan sûrelerin sırası nasıldır, sırasız okuma namazı bozar mı?

Namazda okunan sûrelerin sırası nasıldır, sırasız okuma namazı bozar mı?

Namaz kılarken süreleri sırasına göre okumamak namazı bozar mı?

A+A-

Soru: Namaz kılarken Fatiha'dan sonra okunan sûreler sırayla okunmaz ise, sehiv secdesi yapmamız gerekir mi? Namaz kılarken süreleri sırasına göre okumamak namazı bozar mı? Yani, önce gerideki sureyi okuyup sonra da ilk sureyi okusak, namaza bir sakınca verir mi?

Cevap:

Namazda sûreler sırasına göre okunmadığı zaman sehiv secdesi gerekmez.

İkinci rekâtta, ilk rekâtta okuduğu sûre ve âyetin üstündeki sûre ve âyeti okumak namazı bozmaz, ancak mekruhtur. Aynı şekilde birinci ve ikinci rekâtta okuduğu iki sûre arasını, sadece bir sûre ile ayırmak da mekruhtur. Meselâ, birinci rekâtta Fîl sûresini, ikinci rekâtte de Mâûn sûresini okumak gibi. Arada Îlâf sûresi atlanmıştır. Kerahetten kurtulmak için, arada en az iki sûre bırakmalıdır.

Namazların Fatiha sûresinden sonra, bir mikdar daha Kur'ân okunması gereken rekâtlarında, tam bir sûre okunması daha faziletlidir. Bununla beraber bir sûrenin bir kısmı bir rekâtta, diğer kısmı da öteki rekâtta okunabilir, bunda kerahet yoktur.

Namazın bir rekâtinde bir sûrenin sonunu, diğer rekâtinde de başka bir sûrenin sonunu okumak, sahih olan görüşe göre mekruh değildir.

Namazın bir rekâtinde bir sûrenin başından veya ortasından, diğer rekâtinde de başka bir sûrenin başından veya sonundan okumakta veya kısa bir sûre okumakta kerahet yoktur. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça böyle okumamaktır.

Namazın bir rekâtında bir sûre, diğer rekâtında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir sûrenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sûre, önce okunan sûreden en az üç âyet mikdarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

Namazda bir sûrenin bir âyetinden, arada en az iki âyet bulunmak üzere diğer âyetine geçmek mekruh değildir. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça geçmemektir.

Bir rekâtta iki sûreyi toplayarak okumakda kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sûre bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki sûrenin bir rekâtta toplanmaması daha iyidir.

Zaruret olmadıkça, bir rekâtta bir âyetten diğer âyete geçmek mekruhtur. Aralarında üç âyet dahi bulunsa böyledir. Eğer yanılarak böyle bir geçiş yapılmış olur da sonra hatırlanırsa, bu âyetler sıraları üzere yeniden okunur.

Namazda Kur'ân okunurken bir âyet yerine başka bir âyet okunsa bakılır: Eğer tam bir duraklama ile durduktan sonra başka âyete başlanmışsa, namaz bozulmaz.

Bir namazda âyet-i kerîme tekrarlansa veya bir sûre bir rekâtta iki defa okunsa veya bir sûre iki rekâtta da okunsa bakılır: Eğer yalnız başına kılınan bu namaz bir nafile namaz ise mekruh olmaz. Fakat farz namaz ise, unutmak veya başka bir sûre bilmemek gibi bir özü bulunmadıkça mekruh olur.

Birinci rekâtta "Nas" sûresi okunsa, ikinci rekâtta da bu sûrenin okunması uygun olur. Çünkü tekrar etmek, geriye dönüp okumaktan daha iyidir. Ancak hatim ile namaz kılan bir kimse, birinci rekâtta "Muavvizeteyn" sûrelerini okumuş ise, ikinci rekâtta Fatiha'dan sonra Bakara sûresinden bir mikdar okur.

İkinci rekâtta, birinci rekâtta okunan sûrenin üstündeki sûreyi okumak mekruhtur. Kasden yapılmazsa mekruh olmaz. Bununla beraber okunmaya başlanmış ise terk edilmemelidir. Bunun nafile namazlarda mekruh olmayacağını söyleyenler de vardır. (bk. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, 2/87)

Sırasıyla Kur'an sûreleri:

1. Fatiha         58. Mücâdele
2. Bakara         59. Haşr
3. Âl-i İmrân    60. Mümtahine
4. Nisâ         61. Saff
5. Mâide         62. Cum'a
6. En'am         63. Münâfikûn
7. Â'raf         64. Teğabûn
8. Enfâl         65. Talâk
9. Tevbe         66. Tahrîm
10. Yûnus         67. Mülk
11. Hûd         68. Kalem
12. Yûsuf         69. Hâkka
13. Râd         70. Meâric
14. İbrahim    71. Nûh
15. Hicr         72. Cin
16. Nahl         73. Müzzemmil
17. İsrâ         74. Müddessir
18. Kehf         75. Kıyâmet
19. Meryem    76. İnsân
20. Tâhâ         77. Mürselât
21. Enbiyâ    78. Nebe
22. Hac         79. Nâziât
23. Mü'minûn    80. Abese
24. Nûr         81. Tekvir
25. Furkân    82. İnfitâr
26. Şuarâ         83. Mutaffifîn
27. Neml         84. İnşikak
28. Kasas         85. Burûc
29. Ankebût    86. Târık
30. Rûm         87. A'lâ
31. Lokman    88. Ğâşiye
32. Secde    89. Fecr
33. Ahzâb         90. Beled
34. Sebe         91. Şems
35. Fâtır         92. Leyl
36. Yâsîn         93. Duhâ
37. Sâffat         94. İnşirâh
38. Sâd         95. Tîn
39. Zümer         96. Alak
40. Mü'min    97. Kadir
41. Fussilet    98. Beyyine
42. Şûrâ         99. Zilzâl
43. Zuhruf         100. Adiyât
44. Duhân         101. Kâri
45. Câsiye    102. Tekâsür
46. Ahkaf         103. Asr
47. Muhammed    104. Hümeze
48. Fetih         105. Fil
49. Hucurat    106. Kureyş
50. Kaf         107. Mâun
51. Zâriyât    108. Kevser
52. Tûr         109. Kâfirûn
53. Necm         110. Nasr
54. Kamer    111. Leheb
55. Rahmân    112. İhlâs
56. Vâkıa         113. Felak
57. Hadîd         114. Nâs.
 
Sorularla İslamiyet

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
1 Yorum