Namaz, idrakli ve idraksiz mahlûkatın ibadetlerinin nümunelerine de şâmildir

Namaz, idrakli ve idraksiz mahlûkatın ibadetlerinin nümunelerine de şâmildir

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ 1 Bu cümlenin evvelki cümleyle bağlılığı ve münasebeti gün gibi âşikârdır. Lâkin bedenî ibadet ve taatlerden namazın tahsisi, namazın bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir.

Evet, nasıl ki Fâtiha Kur'ân'a, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. Çünkü namaz; savm, hac, zekât ve sair hakikatleri hâvi olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mahlûkatın ihtiyarî ve fıtrî ibadetlerinin nümunelerine de şâmildir.

Meselâ secdede, rükûda, kıyamda olan melâikenin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir.

Bediüzzaman Said Nursi
İşârâtü'l-İ'câz