Mütevâzi olun ki, Allah sizi yükseltsin

Mütevâzi olun ki, Allah sizi yükseltsin

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Muhammed bin Umeyr (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Tevazu kulun ancak şerefini arttırır. Öyleyse mütevâzi olun ki, Allah sizi yükseltsin. Affetmek de kulun ancak izzetini arttırır. Öyleyse affediniz ki, Allah sizi aziz kılsın. Sadaka ancak malı arttırır. Öyleyse sadaka veriniz ki, aziz ve celîl olan Allah size merhamet etsin.

(Camiüssağir-3411)