Mü'min olan kimse o sofralardan istifade ediyor

Mü'min olan kimse o sofralardan istifade ediyor

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

Altıncı nokta

Nur-u iman, dünya ve âhiret âlemlerini çeşit çeşit nimetlere mazhar iki sofra ile tasvir eder ki, mü'min olan kimse iman eliyle ve zâhirî, bâtınî duygularıyla ve mânevî, ruhî olan letaifiyle o sofralardan istifade ediyor. Dalâlet nazarında ise, zevilhayatın daire-i istifadesi küçülür, maddî lezzetlere münhasırdır.

İman nazarında, semâvât ve arzı ihâta eden bir daire kadar tevessü eder. Evet, bir mü'min, güneşi kendi hanesinin damında asılmış bir lüküs, kameri bir idare lâmbası addedebilir. Bu itibarla şems, kamer, kendisine bir nimet olur. Binaenaleyh mü'min olan zâtın daire-i istifadesi semâvâttan daha geniş olur.

Evet, Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyan وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 1     سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى اْلاَرْضِ 2 âyetlerin belâğatı ile, imandan neş'et eden şu harika ihsanlara, in'âmlara işaret ediyor.

Dipnot-1: Güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi." İbrahim Sûresi, 14:33.
Dipnot-2: "Yerde olanları da sizin hizmetinize vermiştir." Hac Sûresi, 22:65.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar