1. HABERLER

  2. RİSALE-İ NUR

  3. Muhammed-i Arabî (asm) lisanıyla saadet-i ebediyenin kapılarını açmıştır
Muhammed-i Arabî (asm) lisanıyla saadet-i ebediyenin kapılarını açmıştır

Muhammed-i Arabî (asm) lisanıyla saadet-i ebediyenin kapılarını açmıştır

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Bakara Sûresi 4. âyetin Tefsiri

Sekizinci burhan: Bütün âlemce her hususta sıdkı ve doğruluğu malûm ve müsellem olan Hazret-i Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, parmağıyla kameri şak ettiği gibi, lisanıyla da saadet-i ebediyenin kapılarını açmıştır. Ve bütün enbiya-yı izâmın bu hakikat üzerine icmaları, bir hüccet-i katıadır.

Dokuzuncu burhan: On üç asırdan beri yedi vecihle (1) i’câzı tasdik edilen Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın haşir hakkındaki beyanatı, saadet-i ebediyenin geleceğine kâfi bir delil değil midir? Başka bir delile ihtiyaç var mıdır?

1 : Bu vecihler Yirmi Beşinci Sözde daha geniş açıklanmıştır.

Bediüzzaman Said Nursi
İşaratü'l-İ'caz