Muhakkak ki zakkum ağacı, çok günahkâr olan kimsenin yemeğidir!

Muhakkak ki zakkum ağacı, çok günahkâr olan kimsenin yemeğidir!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Duhan Suresi 43-50. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

43,44 . Muhakkak ki zakkum ağacı, çok günahkâr olan kimsenin yemeğidir!

45,46 . (O zakkum) erimiş ma‘den gibidir! Sıcak suyun kaynayışı gibi karınlarda kaynar!

47 . (Sonra Zebânîlere şöyle emredilir:) “Onu tutun da kendisini Cehennemin ortasına sürükleyin!”

48 . “Sonra başının üstüne kaynar su azâbından dökün!”

49 . (Ve ona denir ki:) “Tat (bakalım)! Çünkü (zannınca) güçlü olan, şerefli olan ancak sendin!”

50 . “Şübhesiz bu (azab), hakkında şübhe edip durduğunuz şeydir!”