Mevt (ölüm) ile ceset dağılır, ruh bâki kalır

Mevt (ölüm) ile ceset dağılır, ruh bâki kalır

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Bakara Sûresi 28. âyetin tefsiri tefsiri

S – اَحْيَاكُمْ’ün yerine niçin 1 صِرْتُمْ اَحْيَاۤءً denilmemiştir? 

C - اَحْيَاكُمْ hayatın Cenâb-ı Hak tarafından i’tâ edildiğine sarahaten delâlet eder. صِرْتُمْ اَحْيَاۤءً’de o delâlet yoktur. Yalnız “Hayat sahibi oldunuz” mânâsına delâlet eder.

2 ثُمَّ يُمِيتُكُمْ Bunun yerine 3 تَمُوتُونَ zikredilmemesi, mevtin, kaderin takdiriyle, kudretin büyük bir tasarrufu olduğuna işarettir. Evet, ömr-ü tabiîsini bitirip sonra ölenler pek azdır. Kısm-ı âzamı, ömr-ü tabiîsi esnasında ölürler. Demek mevt, tabiî bir netice değildir, ancak cesedin inhilâliyle dağılmasından ibarettir. Yoksa ruhun fenâsıyla değildir. Mevt ile ceset dağılır, ruh bâki kalır. 4 ﴾ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴿ mâkabliyle mâbadi arasında bu’d-u mesâfeyi ifade eden 5 ثُمَّ imâte ile ikinci ihya arasında kocaman âlem-i berzahın fasıla olduğuna işarettir.

6 ﴾ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴿ Bu ثُمَّ ise, ikinci ihya ile rücu arasında mevcut büyük bir perde ve hicabın bulunduğuna işarettir.

7 تُرْجَعُونَ Yani, “Esbab perdesinin keşfiyle, vesaitin tardıyla Allah’a rücu edeceksiniz.”

1 : Hayat sahibi oldunuz. 
2 : “Şunu bilin ki, sonra sizi (eceliniz gelince) O öldürecek.” Bakara Sûresi, 2:28 
3 : Ölürsünüz. 
4 : “Sonra sizi tekrar (âhirette) O diriltecek.” Bakara Sûresi, 2:28. 
5 : Sonra.
6 : “Sonra O’na döndürülürsünüz.” Bakara Sûresi, 2:28. 
7 : Döndürülürsünüz.

Bediüzzaman Said Nursi
İşaratü'l-İ'caz