Merak Aile’nin misyonu sürekli eğitim

Merak Aile’nin misyonu sürekli eğitim

Merak Aile Okulu Koordinatörü Dursun Sivri ile Merak Aile Okulu faaliyetlerini konuştuk

Risale Haber-Haber Merkezi
 
Merak Aile Okulu Koordinatörü Dursun Sivri ile Merak Aile Okulu faaliyetlerini konuştuk
 
Merak Aile Okulu ismi bir yıldan beri duyuluyor. Bu konuda Risale Haber okuyucularından da sorular geliyor. Merak Aile Okulu hakkında bilgi verir misiniz?
 
Merak Aile Okulu bir ihtiyaçtan doğmuştur. İnsan doğumdan ömrünün sonuna kadar öğrenmek mecburiyetindedir. İnsanın vazifesini taallüm ve tekellüm olduğunu gerçek anlamda pratiğe yansıdığı söylenemez. Yani ilim tahsilini formal eğitim dönemine, okulda alınan temel eğitimden ibaret görülmesi yaygın bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. İnsan hayatın her döneminde kesintisiz eğitim ve öğrenme sürecinin içinde olması gerekiyor.
İş hayatında mesleğin gereklerine yönelik hizmet içi eğitimler, işi bilenlerden görerek yaşayarak öğrenme süreci sadece işe münhasır kalıyor.
 
Hayat sadece günün sekiz saatlik zaman zarfı olan iş hayatından ibaret değil ki. İnsanın ilgi alanına giren her konuda öğrenmeye ihtiyacı var.
Bilhassa aile hayatı konusunda yüzeyden, dışarıdan, etraftan doğruluğunu bile test etme imkanı bulamadan bir şeyler öğreniyor veya öğrendiğini zannediyor.
logo.jpgBatı medeniyetinin tekniğini alıyoruz derken ne kadar olumsuzlukları varsa, nefsani, hevesata dair yaşama biçimi filtresiz, sorgulamadan alındı.
Köyden şehre göç eden insanların geleneklerinden koparak sudan balık gibi yaşama biçimleri spontane oluştu.
Kendi yürüyüşünü terk etti başkasının yürüyüşünü de öğrenemedi gibi tanımsız bir yaşama biçimi gibi bir sonuçla karşılaştık.
İnsanlar ne birey olabilmeyi, ne aile olabilmeyi, ne de sosyal grupların nitelikli bir üyesi olabilmeyi başarabildi.
 
Peki siz bu tabloya ne gibi misyon üstlenmeyi hedeflediniz?
 
Biz bir hizmet organizasyonuyuz. Hukuki olarak yasal sınırlar ve kurallar içinde faaliyet gösteriyoruz.
Toplumun çekirdeği, temeli, geleceğin teminatı, dünya ve ahret mutluluğunu da ilgilendiren merkez aile müessesesidir. Gençlik geleceğin teminatıdır deniliyor. Nasıl bir gençlik geleceğin teminatı olabilir?
Yarınların beklentilerine uyan standartlarda bir genç zembille uzaydan mı gelecek, yoksa otomobil üretir gibi fabrikada mı üretilecek? Elbette aile içinden çıkacak.
 
Nasıl bir aile yarınların teminatı genç neslin yetişmesini sağlayabilir?
Aile sadece kadın erkek partnerden oluşan iki eşten ibaret sayılabilir mi? Eşlerin rollerinin tanımlanması, kitaplarda görev ve sorumluluk tanımlamaları yeterli olur mu? Asla olmaz.
Aile hayatının teorik temel bilgileri ve insan denilen çok boyutlu eşref-i mahlukat olan yaratılışa uygun hayat eğitimine ihtiyacı vardır. Öncelikle ihtiyacın farkındalığına ihtiyaç vardır.
Evet biz ailelerin farkında oldukları ve olamadıkları eğitim ihtiyaçlarının farkına varmalarına vesile olmak istiyoruz.
sivri2.jpg
Eğitim ihtiyacı hissetmeyenlere nasıl eğitim hizmeti vereceksiniz?
 
Genel olarak ihtiyacı olup da ihtiyaç hissetmeyenler bir gerçek olmakla beraber aile sorunlarının ciddi boyutlarda olduğu kamuoyu ve devlet erkanı tarafından bilinmektedir.
Göstergeler çok. Boşanma rakamları, evden kaçan çocuklar, madde bağımlılıkları, çocuk ve gençlerin karıştığı adi asayiş sorunlarının dayandığı adres aile sorunlarıdır.
Biliyorsunuz bir kamu kuruluşu olan Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM), aileye yönelik araştırmalar yapmak, yayın hazırlamak, yani aile kurumunu desteklemek için kanunla kurulmuş bir kamu kuruluşudur.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)’in organizasyon yapısı içinde Aile ile ilgili bir dairesi de vardır.
SHÇEK’in hazırladığı “Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” gereklerine uygun her ilde aile danışma merkezleri kurulması öngörülmektedir.
Yine bu yönetmelik özel girişim olarak “Aile Danışma Merkezlerinin” kuruluşu ile ilgili esaslar da yer almaktadır.
Merak Aile olarak faaliyetimiz kamu kuruluşlarının ilgili faaliyetine endeksli değil. O kurumlar olmasa da olsa da çok geniş boyutlarda ihtiyaç vardır. Toplumda var olan ihtiyaca uygun hizmet vermek asıl amacımızdır.
 
Ne tür faaliyetler yapıyorsunuz ve ileriye yönelik vizyonunuz nedir?
 
Geçtiğimiz zaman bir yıla yakın dönem içinde bir çok faaliyet gerçekleştirdik
Çocuklara yönelik programlar yaptık. Yaz tatilinde ve dönem içinde ilköğretim çağında ve lise çağında gençlere yönelik programlarımız oldu. Uzman eğitimcilerle, çocuklara, becerilerinin gelişimi, moral değerler, temel dini bilgiler, oyunlar, sosyalleşme, paylaşım, temel kavramlar gibi konularda eğlenerek öğrenmeyi sağlayan programlar yapıldı.
Gençlere yönelik yaz tatilinde “gençlik kampı” gerçekleştirildi. Kızılcahamam Asya Termal Tatil Köyünde iki grup gençlere, zevkli ve hızlı öğrenme, hızlı okuma, drama, moral değerler, sosyal hayata hazırlayan ünlü yazarlarla söyleşiler gibi hem eğlenme hem öğrenme iklimi sağlandı.
sivri3.jpg
Ailelere yönelik seminer programları yapıldı.
Ankara Keçiören’de bulunan Estergon Kalesi’ndeki sosyal tesislerde kahvaltılı Aile Buluşmaları vesilesi ile aile hayatına yönelik bir çok sunumlar yapıldı.
Dr. Hakan Yalman tarafından merkezimizde yine aile hayatına yönelik seminer düzenlendi.
 
Şanlıurfa’da Efsuni adlı bir giyim firması ile ortaklaşa büyük bir alışveriş merkezi içinde yer alan 900 kişilik konferans salonunda Dr. Senai Demirci tarafından “Evliliğin ABC’si” konulu bir konferans yapıldı. Yeni faaliyete açıldığı söylenen salonun ilk defa dolduğu söylendi.
Keza yine 5 Şubat 2010’da yine Şanlıurfa’da Mozaik Alışveriş merkezi bünyesinde bulunan aynı konferans salonunda yazar Halit Ertuğrul tarafından “Aile ve Gençlik Eğitimi” konulu bir konferans planlandı
Bu faaliyetlerimizi Anadolu’nun diğer illerine de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.
 
Eğitim programlarınız genel bir başlıkta mı toplanıyor, farklı eğitim programları düşünüyor musunuz?
 
Tek bir konu başlığında değil. İhtiyaç analizine göre standart eğitim müfredat programları hazırlıyoruz.
Nasıl ki her işletme ürün tasarımı yapar sonra ihtiyacı olan hedef kitleye sunar. Biz de eğitim ihtiyaçlarına ve hedef kitleye uygun eğitim program tasarımı yapıyoruz. Her eğitim programının gerçekleştirilmesinden sonra katılımcılardan geri bildirim alıyoruz. Geri bildirimlere göre de program geliştiriyoruz.
Programlarımızın ana başlık, içerik ve alt başlıklarını www.merakaile.com sitesinde yayınlıyoruz.
 
Kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar düşünüyor musunuz?
 
Evet aile ile ilgili hangi kurum ne faaliyet yapıyorsa çalışmalarımızı onlarla da paylaşmayı planladık.
Ortak projeler gerçekleştirmek, ortak eğitim faaliyetleri gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kurumların bağlı mevzuatları elverdiği sınırlar içinde imkanlarımız ölçüsünde yapılabilecek bir çok faaliyet mümkündür.
 
Özel sektör kurumlarına yönelik ne gibi çalışmalar düşünüyorsunuz?
 
Aile konusu ilgi alanına girmeyen hiçbir kişi ve kurum düşünülemez. Her işletme çalışanlarından azami istifade etmek ister. İşletmelerde çalışan motivasyon ve performansı en öncelikli konularıdır. Aile sorunları ile cedelleşen bir insanın iş hayatında verimli olması mümkün değildir. Şahsen büyük bir sanayi kuruluşunda uzun yıllar hizmet içi eğitim çalışmaları içinde bulunmuş bir eğitimci olarak iş hayatı konusunda çok şeyler öğrendim.
 
Teknik konularda mesleki eğitim verdiğimiz çalışanlara ayrıca, insani ilişkiler, iletişim konularında ek eğitimler de yapıyorduk. Çünkü mesleki ve teknik beceri çalışma hayatında gerekli olup yeterli değildir. İnsanlar mutlu bir aile hayatı yaşayamıyorsa iş verimi de istenilen seviyede olmuyor. İş verenler işsizlik ortamının şartlarından kolay eleman buluyorlar ama uzun ve orta vadede verimlilik, motivasyon için aile hayatı işe direk yansıyor.
Bu itibarla Organize Sanayi Bölge idareleri ve kapsam alanı içinde yer alan işletmelere yönelik de aile eğitimleri gerçekleştirmek hedeflerimiz arasındadır.
Bazı işletmeler sosyal sorumluluk anlayışı içinde bu tür eğitim faaliyetlerine destek veriyorlar.
Örnek bir çalışmayı Karaman ilinde faaliyet gösteren bir fabrika üniversiteye hazırlanan gençlere destek için İstanbul’dan ünlü bir kişisel gelişim uzmanından motivasyon seminerleri almalarına vesile oluyor. Daha sonra il Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak il genelinde o kişisel gelişim uzmanının kitabından 25 bin adet bütün gençlere alınması sağlanıyor.
Aynı yöntem neden aile eğitimlerine yönelik olmasın? Biz Merak Aile Okulu olarak Türkiye genelinde tüm, işletmelerin aileye yönelik eğitim, seminer, konferans, yayın desteği gibi konularda işbirliği önerilerimizi sunacağız. Talep edenlerin taleplerini organizasyon olarak vesile olacağız inşallah.
 
Aile konuları dışında başka eğitim faaliyetleriniz de olacak mı?
 
Eğitim ihtiyacı olan her alan ve konuda eğitim yapmaya şartlarımız müsaittir. Risale Haber aracılığı ile de duyurduğumuz “Medya Eğitimleri”ni planladık ve ilan ettik. 1 Şubat 2010 itibariyle başlıyoruz inşallah.
İlan eder etmez başvurular, arayanlar oldu. Bu eğitim konuları şunlardır:
·        Sinopsis- Tretman ve Diyalog Yazarlığ
·        Senaryo
·        Gazete Yazarlığı
·        Radyo Tiyatrosu Yazarlığı
·        Kurgu, Post-prodüksiyon
·        Kurgusal Metin Yazarlığı
·        Öykü-Roman-Tiyatro Metin Yazarlığı
·        Reklam Yazarlığı
·        Spikerlik- Diksiyon- Güzel Konuşma
·        İnternet Gazeteciliği
·        Yeni Medyada Kariyer
·        Animasyon
 
Kişisel Gelişim Eğitimleri
·        Hızlı Okuma
·        Hafıza geliştirme eğitimleri,
·        İrade inşası gibi konularda eğitim müfredat programlıklarımız tamamdır
 
Eğitim başvurusu için iletişim bilgileri www.merakaile.com adresinde mevcut. Ama buradan da tekrarlamak istiyorum. Adresimiz: GMK. Bulvarı No:54/6 Maltepe-ANKARA. Telefonumuz: 0.312.231 06 62 ile 0.532 635 49 66 E-posta adresimiz [email protected]