Memurluk ikiye ayrılıyor

Memurluk ikiye ayrılıyor

Memuriyet sistemini tamamen değişiyor. Memurluk ikiye ayrılıyor.

İktidara ‘Uygulama’ bürokrasiye ise ‘Devlet’ memuru geliyor
Memuriyet sistemini tamamen değiştirecek yeni düzenlemeyle ilgili düğmeye basıldı. Uygulama memuru ile devlet memuru ayrılacak. Uygulama memurları, hükümet değiştiğinde kabine gibi listeyle açıklanacak...

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’in, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde başlattığı, Türkiye’de memuriyet sistemini tamamen değiştirecek yeni sistemle ilgili düğmeye basıldı. Başbakanlıkta yürütülen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda çok sayıda değişiklik yapmak üzere hazırlanan taslakta 8 madde üzerinde uzlaşma sağlanırken, en kritik 3 madde üzerinde ise çalışma sürüyor.

Yeni hükümet kendi memurunu kendi seçecek

Çalışmada en önemli ve en radikal düzenleme “uygulama memurluğu” sistemi. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in “Özel sökterden kamuya yönetici atanabilecek. Çalışma sürüyor” sözleriyle işaret ettiği hazırlığın bu düzenlemeye yönelik olduğu belirtiliyor.

Buna göre, mevcut memurluk sistemi iki parçalı bir yapıya dönüşecek. “Uygulama memuru” ile “devlet memuru” ayrılacak. Sendikaların “Hükümet memuru” ya da “siyasi memur” diye adlandırdığı “uygulama memurları”, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve üst kurul üyeleri gibi üst düzey bürokratlardan oluşacak. Bu statüdeki memurlar hükümetlerle göreve gelip, o hükümetin iktidarı sona erince kendiliğinden görevden ayrılacaklar.

Bu kapsamda 657 sayılı kanunda kamuda üst düzey görevlere atanabilmek için 12 yıllık devlet memuriyeti şartı arayan hükmün tamamen kaldırılması sözkonusu olacak. Böylece özel sektörden “siyasi memur”, “hükümet memuru” ya da “uygulamacı memur” olarak yönetici de rahatlıkla atanacak. İktidara gelen hükümetlerin, “tıpkı yeni kabine açıklandığı gibi bakanlıklar ya da kurullar başka olmak üzere üst düzey bürokraside kimlerle çalışacaklarını bir liste halinde açıklaması ilkesi” üzerinde duruluyor.

Memur-Sen destek veriyor KESK ve Kamu-Sen karşı

Ancak bu düzenlemeyle ilgili handikaplar nedeniyle çalışma henüz olgunlaştırılamıyor. Bu düzenlemenin liyakat kuralını bozacağı eleştirileri ile Anayasa’ya aykırılık taşıyıp taşımadığı sorgulanıyor. Memur konfederasyonları içinde Memur Sen, düzenlemeye destek verirken, Kamu-Sen ve KESK böyle bir düzenlemeye kesinlikle karşı olduklarını ve böyle bir düzenlenmenin Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini savunuyorlar.

Planlanan diğer yeni düzenlemeler:

*Memura, eşinin akrabalarının vefatında da 3 günlük yasal izin hakkı verilirken, memur, kayınvalide, kayınpeder, kayınbirader, baldız ve görümcesinin vefatında 3 gün izin yapabilecek. Memur, bakmak zorunda olduğu yakınının hastalığında 1 ay izin alabilecek.

* Farklı yerleşim yerinde ve aynı düzeydeki memurlara “becayiş hakkı” tanınacak. Buna göre, farklı yerleşim yerindeki aynı kurumda, aynı ünvana sahip memurlar, karşılıklı yer değiştirmeyi isterlerse atama talepleri kabul edilecek.

* İl dışına çıkışlarda sicil amirinden izin alma zorunluluğu kaldırılıyor.

* Memur üst disiplin amirine takılmadan doğrudan idari yargıya gidebilecek.

* Aynı görevi yapan farklı kurumlardaki uzman memurların maaşları birbirlerine eşitlenecek.
Vatan