Memleketler Allah'ın mülkü, kullar Allah'ın kullarıdır, nerede hayrı bulursan oraya yerleş

Memleketler Allah'ın mülkü, kullar Allah'ın kullarıdır, nerede hayrı bulursan oraya yerleş

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Zübeyr (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Memleketler Allah'ın mülkü, kullar Allah'ın kullarıdır. Öyle ise nerede hayrı bulursan oraya yerleş.

(Camiüssağir-3221)