Medya, Risale-i Nur'un ölçüsüne göre olmalı

Medya, Risale-i Nur'un ölçüsüne göre olmalı

Araştırmacı-Yazar İhsan Atasoy Risale-i Nur ve Medya sorularını cevapladı

Risale Haber-Haber Merkezi

Araştırmacı-Yazar İhsan Atasoy Risale-i Nur ve Medya sorularını cevapladı:

Risale-i Nur’un medya (televizyon, radyo, yazılı basın, internet) kanalları aracılığı ile duyurulması, anlatılması, konuşulması ve tartışılması için uygun kişi ve uygun dil, yakışır üslûb konusundaki düşünceleriniz…

Risale-i Nur'a göre Medya Üstad'ın ifadesiyle 'Dellalü’l-meayip ve'l mehasin' olmalı. Sadece kusurları, kötülükleri üstelik saf zihinleri idlal edecek şekilde ortaya saçan medya bir tahip unsuru olmaktan öteye geçemez. Maalesef  bizdeki medya geleneğinde bu tahrip hep öne çıkmlaktadır. Bu, soğuk savaş kadar tehlikeli ve millet bünyesinde yaralar açan husus basın hürriyeti ile ifade edilemez. Hürriyet, içinde bulunduğu toplumun değerlerini yıkma özgürlüğü getirmez.. Hep kötülüklerin naşiri olan bir medya ruhları karartır, moralleri bozar ve psikolojik rahatsızlıklara zemin hazırlar. Elbette kusurlardan, yanlışlardan hiç bahsedilmemek olmaz. Fakat sadece kusurlar nazara verilirse toplumun dengesi bozulur. Medya güzellikleri, iyilikleri ve örnek davranışları da nazara verip, onların yaygınlaşmasına ön ayak olmalıdır.

Risale-i Nurun iletişim dili konusundaki düşünceleriniz?
 
Risale-i Nur iletişimi, adı üstünde Risale-i Nurca bir iletişim olmalı. Risale-i Nur'un mana ve ruhuna aykırı olmamak esas olmalıdır. Risale-i Nur yayıncılığında da aynı gerçek uygulanmalı. Nur'un mana ve ruhuna aykırı yazılara yer vermemelidir. Risale-i Nur kötülükleri ortadan kaldırırken onları zikretmez. Üstü kapalı ve kısa geçer. Saf zihinlerin idlaline fırsat vermdren müspet olana vurgu yapar.
 
Nur hareketinin kendi medyası olacaksa bunun alt yapısı nasıl oluşturulabilir? Cemaati kanallar mı olmalı, yoksa cemaatler üstü bir anlayışla yeni bir yapılanmaya doğru mu gidilmeli? Tamamen özel girişimciler eliyle yürütülecek işlere destek mi verilmeli?

Yeni Medya ve Medya girişimciliği Risale-i Nur adına olmamalı. Çünkü o takdirde yapılan hatalar Risale-i Nur'a malolulur. Kişilerin teşebbüsü olmalı. O zaman faydası hizmete, yanlışı o kişilere münhasır olur. Risale-i Nur'un öne çıkarılmaması, bir kalkan yapılmaması gerekir. Risale-i Nur serlevhası altında yapılacak her yayın doğrudan Risale-i Nur'un kendisi olmalı. Başka yorumlar ve bilgiler, ona gölge düşürür diye düşünüyorum.

www.RisaleAkademi.com