Mal ve oğullar, dünya hayâtının süsüdür, kalıcı olan sâlih amellerdir

Mal ve oğullar, dünya hayâtının süsüdür, kalıcı olan sâlih amellerdir

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kehf Sûresi 45-46. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

45 . (Habîbim, yâ Muhammed!) Onlara dünya hayâtına (dâir) şöyle misâl de getir: (Dünyanın hâli) gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla yeryüzünün bitkileri (yetişip) birbirine karışır; fakat sonunda rüzgârların kendisini savuracağı bir çöp hâline gelir. Çünki Allah, herşeye gücü yetendir.

46 . Mal ve oğullar, dünya hayâtının süsüdür. (Netîcesi) kalıcı olan sâlih ameller ise, Rabbinin katında sevabca daha hayırlıdır, ümid bağlamak cihetiyle de daha hayırlıdır. (*)

(*) “Evet dünyaya âid işler kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir. Bâkî umûr-ı uhreviye (âhirete yönelik işler) ise, gāyet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki (yaratılışındaki) şiddetli merak ve harâretli muhabbet (sevgi) ve dehşetli hırs ve inadlı taleb (istek) ve hâkezâ (bunun gibi) şedîd hissiyâtlar (şiddetli hisler), umûr-ı uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyâtı şiddetli bir sûrette fânî umûr-ı dünyeviye (dünya işlerine) tevcîh etmek (yönlendirmek), fânî ve kırılacak şişelere bâkî elmas fiyatlarını vermek demektir.” (Mektûbât, 9. Mektûb, 25)