'La havle vela kuvvete illa billah' cümlesi makamlara göre şöyle tefsir edilir

'La havle vela kuvvete illa billah' cümlesi makamlara göre şöyle tefsir edilir

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ 1 cümle-i mukaddesesi, insanın, zerre vaziyetinden, insan-ı mü'min suretine gelinceye kadar camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi geçirdiği etvar ve ahvaline nâzırdır.

Şu menzillerde insanın letâifi pek çok elem ve emellere mâruzdur. Maahaza, havl ve kuvvetin müteallikleri zikredilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Binaenaleyh, bu cümle, tesellî-bahş olup şümûlü dahilinde olan makamlara göre tefsir edilir. Meselâ,

1. لاَ حَوْلَ عَنِ الْعَدَمِ وَلاَ قُوَّةَ عَلَى الْوُجُودِ "Ademden çıkıp vücuda gelmek."

2. لاَ حَوْلَ عَنِ الزَّوَالِ وَلاَ قُوَّةَ عَلَى الْبَقَاءِ "Zevale gitmeyip bekada kalmak."

3. لاَ حَوْلَ عَنِ الْمَضَرَّةِ وَلاَ قُوَّةَ عَلَى النَّفْعِ "Mazarratı def, menfaati celp."

4. لاَ حَوْلَ عَنِ الْمَصَائِبِ وَلاَ قُوَّةَ عَلَى الْمَطَالِبِ "Musibetten uzak olup, matluba nâil olmak."

5. لاَ حَوْلَ عَنِ الْمَعَاصِى وَلاَ قُوَّةَ عَلَى الْعِبَادَةِ "Maâsiye düşmemek, ibadete devam etmek."

6. لاَ حَوْلَ عَنِ النِّقَمِ وَلاَ قُوَّةَ عَلَى النِّعْمَةِ "Azaba mâruz kalmamak, nimete mazhar olmak."

7. لاَ حَوْلَ عَنِ الظُّلْمَةِ وَلاَ قُوَّةَ عَلَى النُّورِ "Zulmete düşmemek, nurla tenevvür etmek."

Ve hâkezâ, herbir makamda insanın letâifine göre takyid ve tefsir edilebilir.

Dipnot-1: Allah'ın kudret ve gücünden başka kudret ve güç yoktur.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye

Risale-i Nur, bediüzzaman said nursi