Mehmet Ali KAYA

Mehmet Ali KAYA

Kurumsallaşmanın neresindeyiz?

Kurumsal yönetim dünyamızda her geçen gün daha fazla önemsenmektedir. İlkelerini oluşturmuş ve uygulamaya koymuş olan kurumların değeri artmaktadır. Kurumsal yönetim anlayışı kurumun yönetiminde daha çok etkindir. Kurum yöneticisinin ve kurul başkanının kim olması fark etmez.

Yapısal önlemlerden daha önemli olan anlayışın yansıttığı davranışlardır. Yönetim anlayışı kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumu tam olarak sağlamadığı zaman yapısal önlemlerin bir değeri kalmaz. Kurumsal yönetim için gerekli olan en önemli şey yönetim kurullarının yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır. Sonra yönetim kurulları işleyiş sürecinin belirlenmesi; yönetim kurulu seçim esaslarının ortaya konması, yönetim kurulu başkanının görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin yetkilerinin tanımlanması, yönetim kurularının performans yönetim sisteminin kurulması gibi adımların atılması hususların belirlenmesi gerektiği ifade edilir.

Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi yanında yönetim anlayışında da hayata geçirilebilir değişimine ve yenilikçi anlayıştaki kişilere yer verilmelidir. İşletmenin sektörel standartlara uygun, küreselleşmeye paralel şekilde hareket kabiliyetine sahip, sadece üretimin ve kalite ile değil insan kaynakları ile de ölçeklenebilir olması kurumsallaşmayı getirmektedir.

Üretimin kaliteli olması için ayrıca “Bilgi Sistemine” ihtiyaç vardır. İnsan kaynakları ile ölçeklenebilir olması için de çalışanları ve orta kademe yöneticilerinin gerekli altyapı ve bilgi ile donatılmış olması gerekir.

Kurumsallaşmanın en önemli kaynağı insan kaynakları yönetimidir. İnsan kaynağını iyi yöneten işini de iyi yönetir. İnsanı yönetmek için ise her şeyden önce stratejiye uyumlu bir organizasyon yapısı kurulmalıdır. Organizasyonlar ancak onu meydana getiren insanların kalitesiyle çalışır. Bu sebeple her şeyde önce nitelikli insanı kuruma çekebilmek gerekir.

İnsan kaynakları yönetimi yüksek performanslı çalışanların kuruma kazandırılması ve kurum performansının sürekliliğinin sağlanması için vizyon, misyon ve temel stratejiler ile uyumlu insan kaynaklarını geliştirerek, kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlamaya çalışmak için ARGE çalıştırılmalıdır. İnsan kaynakları sistemleri birbirine uyumlu çalışması gereken dişli makinelere benzer. Bu bakımdan aralarında iyi bir uyumun bulunması gerekir.

Aşağıdaki sorulara verilecek cevaplar şirketin kurumsallaşmada hangi aşamada olduğu konusunda fikir vermek için yeterlidir.
1. Aile şirkete mi hizmet ediyor, yoksa şirket aileye mi hizmet ediyor?
2. Yönetici sadece ana işlerle mi uğraşır?
3. Şirkette herkes yetki, sorumluluk ve görevini tam biliyor mu?
4. Şirketin herkesçe benimsenen kuralları var mıdır?
5. Çalışanlar şikâyetçi mi, memnun mu?
6. Devamlı genel değerlendirme yapılıyor mu?
7. İş akışları ve talimatlar çalışanlarca biliniyor mu?
8. İstihdam işe göre midir?
9. Şirket sahibi olmadığı zaman kendisine ihtiyaç duyulur mu?
10. Yöneticiler şirketin içinden mi yetişiyor?
11. Şirketin en az beş yıllık hedefleri ve amaçları belirlenmiş midir?

Herhangi bir işin yapılabilmesi için gereken teknik bilgi, beceri, tecrübelerin bir araya getirilerek ilmî temellere dayanan yönetim sistemlerine “bilgi sistemleri” adı verilir. Bilgi sistemlerinin amacı işletmelerde uygulanmakta olan her türlü işi belli bir sistem altında toplayarak kurumsallaşmayı hızlandırmak ve doğru adımlar atılmasını sağlamaktır.

Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra ikinci adım, işletmeye ait stratejik hedefler belirlemek ve geliştirmektir. Uygulamalar sonucunda “Ne idik, ne olduk?” “Nasıl yapıyorduk, nasıl yapıyoruz?” “Ne ile yapıyorduk, ne ile yapıyoruz?” gibi karşılaştırmalı sorular sormalı ve cevaplarını bulmalıyız... Sonrasında; “Nasıl yapmalıyız? Ne ile yapmalıyız? Ne zaman yapmalıyız? Gibi sorulara cevap arayacak şekilde bir çalışma planı oluşturulmalıdır.

İş hayatı bir futbol takımı ve oyunu gibidir. Kurumlar çalışan her bireyin hem iş gücünden hem de beyin ve düşünce gücünden faydalanmak durumundadır. Başarılı kurumlar zihinsel katılımı artırmak amacı ile hiyerarşik yapılar yerine Takım çalışmasına önem verirler. Takımda her birey eşit mesafededir. Motivasyon, sahiplenme ve katılım çalışanların ortak özelliğidir.

Başarılı bir takımda her şeyden önce amaç ve hedef birliği olmalıdır. Hedefler ortak belirlenir ve netleştirilir. Süreçler ve zamanlama planlanmalıdır. Her takımın kendi grubu içinde belirlemiş olduğu uzak hedefler yanında kısa vadeli hedefleri de bulunmalı ve her ara hedefte başarıyı kutlama imkânı verilmelidir.

Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen takımların ortak eğitim süreçleri ve yetkileri bulunmalıdır. Aralarında iyi bir iletişim ağı kurulmalı ve problem çözme teknikleri iyi kullanılmalıdır. Her takıma kendini yönetme imkânı da verilmelidir; bu takımın gelişimine yardımcı olur. Ancak takımlar çalışmalarında bağımsız olsalar da kurumun hedeflerine bağımlıdırlar. Takımın kurumun hedeflerinden sapması bölünmelere sebep olabilir.

Takımın bilgi sistemlerinde tüm takım elemanlarının bilgi paylaşımını çok iyi yapması ve bir paylaşım ağı kurması gerekir. İletişim ve paylaşım takım ruhunun gelişimine büyük katkı sağlar.

Kurum kültürünün bir parçası olan takım kültürü takım çalışmasının ruhu olup takımların oluşumuna yardımcı olurlar. Takımların çalışmaları kurum yöneticileri tarafından iyi takip edilmelidir. Bununla beraber takımın başarısı daha çok takım elemanlarının öz disiplin sahibi olmalarına bağlıdır.

Takım başarısının devamı da değişimin devamına bağlıdır. Takım içindeki sorumluların zaman içinde değişimi ve takım elemanlarının yeni elemanlarla takviye edilmesi takımın performansını artırır. Takım içinde yeniliklerin getirdiği heyecan takımın motivasyonuna ve performansının belirlenmesinde büyük katkı sağlar.

Bilgi çağında kurumun performansını takımlar, takımın performansını ise bilgili ve bir o kadar da heyecanlı takım elemanları belirler. Oval bir yapılanma tüm çalışanların zihin gücünden faydalanmayı ve herkesin katılımının sağlanmasını öngörmektedir. Hayatın bir takım oyunu olduğu ve takım içinde uyum sağlandığı ölçüde başarılı olunacağı zamanımızın bir gerçeği olarak karşımızda durmaktadır. Bilgi çağının gereği kurumlar her çalışanın beyin gücünden faydalanmak için hiyerarşik bir yapı yerine eşitlik esasına dayanan oval bir yapılanmayı öngörmektedir.

Sonuç olarak, işletmelerin kurumsal bir kimlik kazanmaları, takım çalışmalarına önem vermesi, hiyerarşik bir yapılanma yerine herkesin eşit mesafede olduğu bir sistemle çalışması bilgi çağının başarılı işletmelerinin yapısal karakterini oluşturur. 

[email protected]

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.