Kur'an'ın Mucizevi Korunması

Kur'an'ın Mucizevi Korunması

İstanbul'da “Kur’an’ın Mucizevi Korunması” başlıklı sempozyum gerçekleştirilecek

A+A-

9-10 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul FKM’de (Fırat Kültür Merkezi/Çemberlitaş) yapılacak, “Kur’an’ın Mucizevi Korunması” başlıklı sempozyumu Yeni ümit dergisi ile Akademik Araştırmalar ve İnternet Vakfı’nın organize ediyor.

Sempozyumda, sahasında uzman ilim adamları, Allah tarafından ilâhi koruma garantisi verilen yüce kitabımızın, nasıl korunma altına alındığını sebepler açısından değişik açılardan yeni bir üslup ve hikmet boyutlarıyla ele alıp işleyecekler.

SEMPOZYUM PROGRAMI

Kur’ân-ı Kerim Kıraati: Suat GÖZÜTOK (Beyazıt Camii İmamı)

Açılış Konuşmaları:
• Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU (Diyanet İşleri Başkanı)
• Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
• Prof. Dr. Nesimi YAZICI (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
• Prof. Dr. Ömer DUMLU (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
• Prof. Dr. M. Akif AYDIN (İSAM başkanı)

Açılış Konferansı:
• Prof. Dr. Muhammed Said Ramazan el-BÛTÎ (Suriye-Dimeşk Üniversitesi Öğr. Üy.)

1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamza AKTAN (Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi)
• Semavi Mesajların (Suhuflar, Tevrat, İncil) Tespit ve Nakil Yöntemleri
Prof. Dr. Ahmet BEDİR
• Kur’an Vahyinin Ezber, Yazı ve Diğer Metotlarla ile Tespiti ve Nakli
Doç. Dr. Muhittin AKGÜL
• Mekke Devrinde Kur’an’ın Yazılması
Dr. Abdurrahman Muhammed ÖMER

2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülbaki GÜNEŞ
• Kur’an’ın Cem’i
Prof. Dr. Davut AYDÜZ
• Kur’an’ın Hz. Osman Döneminde İstinsahı
Doç.Dr. Mustafa ÜNVER
• Hz. Osman’dan Sonraki Dönemlerde Kur’an ile İlgili Yapılan Hizmetler (noktalama, harekeleme, tahzib vs.)
Doç.Dr. Mesut OKUMUŞ

2. GÜN

1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülhakim YÜCE
• Mushaflar Arasında Farklılık Olmaması (Şii, Sünnî ve diğer mezheplerde)
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
• Oryantalistlerin Kur’an’ın Muhafazası Aleyhindeki İddialarına Cevap Veren Çalışmalar
Doç. Dr. Bilal GÖKKIR
• Kur’an’ın Muhafazasında Şok Hadiselerin Yeri
Dr. Ergün ÇAPAN

2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İshak YAZICI
• Hafızlık Müessesesi
Doç. Dr. Yaşar KURT
• Kıraatler Semavi Kaynaklı Bir Zenginliktir
Doç.Dr. Mesut ERDAL
• Kıraatlerin Misal Üzerinden Tatbikli Bir Tilaveti
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇOLLAK

Kapanış Konuşması. Prof. Dr. Suat YILDIRIM
Haber7