Kur'ân'ın en büyük, en adil, en korkutucu ve en ümit verici ayetleri

Kur'ân'ın en büyük, en adil, en korkutucu ve en ümit verici ayetleri

Hadis-i Şerif

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İbni Mes'ûd (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Kur'ân-ı Kerimde en büyük âyet, "Âyete'l-Kürsî'dir. 

En âdil âyeti, "Allah adaleti, iyilik yapmayı ve iyi kullukta bulunmayı, akrabaya ikram yapmayı emreder. Fuhşiyatı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Allah, düşünüp ibret almanız için size böyle öğütler verir" (Nahl, 90) âyetidir.

En korkutucu âyet, "Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mükâfatını görür. Kim zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezasını görür" (Zilzal, 7-8) âyetidir. 

En ümit verici âyet, "Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Allah'ın rahmetînden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir" (Zümer, 53) âyetidir.

hadis-001.jpg

(Camiüssağir-1188)