Kur’ân’ın bir kısmına hak, bir kısmına bâtıl dediler

Kur’ân’ın bir kısmına hak, bir kısmına bâtıl dediler

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hicr Sûresi 88-93. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

88 . Sakın onlardan (o kâfirlerden) birtakım sınıfları faydalandırdığımız şeylere (mal ve servete) gözlerini dikme! Hem (îmân etmiyorlar diye) onlara üzülme ve mü’minlere (tevâzû‘) kanadını indir!

89 . Ve de ki: “Şübhesiz ben, (Allah’ın azâbı ile korkutan) apaçık bir korkutucuyum.”

90 . Nitekim, o taksîm edicilere (kendilerini sakındırdığın azâbı) indirmişizdir. (*)

91 . Onlar ki, Kur’ân’ı kısım kısım ayırdılar (bir kısmına hak, bir kısmına bâtıl dediler).

92,93 . Artık Rabbine yemîn olsun ki, onların hepsine, yapmakta oldukları şeylerden mutlakā soracağız!

(*) “Taksim ediciler”den murad: Hac ve panayır vakitlerinde sokakları taksîm ederek, insanları İslâm’dan men‘ etmeye çalışan Mekke müşrikleri veya Tevrât ve İncîl’i taksîmederek işlerine gelmeyen âyetleri kabûl etmeyen yahudi ve hristiyanlardır. (Beyzâvî, c. 1, 535)