Kur’ân’ı işitip durduğunuz hâlde ondan yüz çevirmeyin!

Kur’ân’ı işitip durduğunuz hâlde ondan yüz çevirmeyin!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Enfâl Sûresi 20-23. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

20-Ey îmân edenler! Allah’a ve Resûlüne itâat edin; ve siz (Kur’ân’ı) işitip durduğunuz hâlde ondan yüz çevirmeyin!

21-Kendileri işitmedikleri hâlde “İşittik” diyenler gibi de olmayın!

22-Şübhe yok ki, (yeryüzünde) debelenen hayvanların Allah katında en kötüsü, o (hakkı) anlamayan sağırlar ve (o’nu i‘tirâf etmeyen) dilsizlerdir!

23-Hâlbuki Allah onlarda bir hayır bilseydi, elbette onlara işittirirdi. (Bu hâlleriyle) onlara işittirse bile, onlar (haktan) yüz çeviren kimseler olarak doğrusu yine geri dönerlerdi.