Kur’an ve siyer dersi ara sınıflara da olmalı

Kur’an ve siyer dersi ara sınıflara da olmalı

Talim Terbiye Kurulu emekli üyesi Ahmet Ekrem Bedük, seçmeli derslerle ilgili sorularımızı cevapladı

Röportaj: Abdurrahman Iraz-RisaleHaber

Talim Terbiye Kurulu emekli üyesi Ahmet Ekrem Bedük, seçmeli derslerle ilgili sorularımızı cevapladı.

Veliler çocukları için Kur’an ve siyer dersini seçmek istediklerini ancak kendilerine “6. sınıfa yok 5.ve 9. sınıfa var” dediklerini ifade ediyorlar. Neden aradaki 6. 7. ve 8. sınıflara bu dersler yok?

Bu iki seçmeli ders iyi niyetle kuruldu. Ancak 6, 7 ve 8. sınıflarda konmaması aslında bir eksikliktir çünkü kademeli bile olsa 5 ve 9'u koyduktan sonra 6,7,8. sınıflar için herhangi bir mahsuru olmaz. 5. sınıfta bu dersleri seçen çocuk 6 sınıfta seçmeye de bilir. Seçmeyince kademede etmez zaten. Bu yüzden bunun 6,7 ve 8. sınıflara da konması gerekirdi ama arkadaşlar kademeli düşünmüşler. 5. sınıfta seçen ondan sonra 6,7,8 öyle devam eder. 9. sınıfta seçen 10,11,12 diye devam eder diye düşünmüşler. Kanaatime göre 6,7,8. sınıflara da konmasında herhangi bir sakınca olmazdı.

ekrembeduk_iraz.jpgDin kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile ilgili anayasal bir temel var mı?

Anayasada “din kültürü ve ahlak bilgisini ilk öğretim ve orta öğretim zorunlu ders alır” diye kesin bir hüküm var. Ancak bu hükmü anayasaya koyanlar bunu 4. sınıfta başlatmışlar. Ben bunu anayasa profesörü sayın Servet Armağan beye sordum. Dedim ki “anayasa diyor ki ilk öğretimde, orta öğretimde zorunludur ama bu ders 4’ten başlanmış. O zaman bu anayasanın bu hükmü yerine gelmiş oluyor mu?” “Hayır yerine gelmiş olmuyor, eksik kalmış oluyor” dedi.

Yani anayasa ihlal mi ediliyor?

Eksik kalıyor diyelim. Çünkü 4’ten başlatmış. Hani ihlal de diyebiliriz çünkü normalde ilköğretim 1. sınıfta başlıyor 7 yaş grup başlıyor. Şu an 6 yaş grupta başlıyor dolayısıyle din kültürü ahlak bilgisinde 1.sınıftan 6 yaş grubundan başlaması lazım. Çünkü anayasa hükmü bu. Bir de bu seçmeli derslerdeki konular siyer Hz. Peygamberin (asm) hayatı, din kültürü ahlak bilgisi dersinin zaten içinde var. Hz. Peygamberin (asm) çocukluğu, gençliği, savaşları hepsi var. Dolaysıyla din kültürü ahlak bilgisinin programı zenginleştirilerek bunun içinde olabilirdi. Seçmeli ders olmadan da sadece ders saatini biraz çoğaltarak. Çünkü ders saati ilk öğretim, orta öğretim, lisede haftada 1 saattir. Bir saat din kültürüne yetmiyor.

Bunun için bir bakanlar kurulu kararı mı gerekiyor?

Hayır hayır bakanlar kurlu kararı gerekmiyor. Sadece bakan kurulunun burada bir iradesi gerekiyor. Bakanın burada bir iradesi lazım. Bakan sadece böyle bir irade gösterirse “din kültürü ahlak bilgisi ile ilgili konular bir saatte işlenemiyor, bir de bunun yazılısı, sözlüsü falan var. Bunu iki saate çıkaralım” tarzındaki iradesi olursa Talim Terbiye Kurulu haftalık ders saatini yeniden düzenler. Din kültürü ahlak bilgisi saatini iki saate çıkarabilir. İki saate çıktığı zaman da bu seçmeli derslerdeki siyer ve Kur’an-ı Kerim’deki ilgili bazı konular oraya da konabilir. Dolayısıyla seçmeli ders olmaktan çıkar. Bütün öğrenciler bunu görürler. Böylece bu dersi dinlemiş olurlar.

ekrem_beduk2.jpg12 Eylül 82 anayasasında din dersi mecburi konuldu. Bu 1.sınıftan başlaması gerekiyordu ama 4. sınıftan başlattılar…

Bu tamamen keyfi bir uygulamalıdır, bir mantığı da yoktur. Aslında anayasaya konulduktan sonra 1’den başlatma zarureti vardır.

DİN DERSİ 1. SINIFTA BAŞLAMALI

İlkokul 1. sınıfta öğrencisi olan bir veli benim çocuğum niye din kültürü dersi görmüyor diye dava açsa ne olur?

Davacı da olabilir. Davayı da beklemeden böyle bir şey de yapılabilir yani yine 1. sınıftan itibaren din kültürünü başlatmak için ne bir kanun gerekiyor ne yönetmelik gerekiyor. Başka bir mevzuat gerekmiyor. Sadece anayasal bir hükmü yerine getirmek üzere din kültürü ahlak bilgisi dersi ilkokul 1.sınıfta başlatılabilir.

Biz din kültürü değince Kur’an, siyer diye düşünmüyoruz. Başka dinden insanlar da var.

Bu derste İslam dini teferruatı ile anlatılıyor. Buna namaz, imanın şartları, İslamın şartları giriyor. Hz. Peygamberin (asm) hayatı giriyor. Bütün bu konular içine girebiliyor. Bu arada da Hıristiyanlık, Yahudilik bunlar hakkında da kısa kısa bilgiler veriliyor. Dolayısıyla İslam dini anlatıldığı için kültür olarak da anlatılsa İslam dininin bazı teferruat bilgileri bu bilgiler içinde yer alabiliyor.

Türkiye’de başka dinlere mensup vatandaşlar da var. Onlar için nasıl bir uygulama olabilir?

Devlet kendi tebaasına gerekli bilgileri vermek durumundadır. Matematik, felsefe, fizik, kimya öğretiyorsa din kültürü de mecbur verecek. Tebaasındaki Müslüman İslam dinini öğrenecek, Hıristiyan varsa ona Hıristiyanlıkla ilgili bilgiler verecek. 10 kişiden Hıristiyan öğrenci “biz dinimizi öğrenmek istiyoruz” derlerse devletin onlara bu konuda yardımcı olması lazım.

KARMA EĞİTİM DE BİR HAKTIR

Karma eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu konu önemli. Şimdi Avrupa karma eğitimden vazgeçmeye çalışıyor. Çünkü karma eğitimde başarı düşüyor. Bilhassa ortaöğretimde başarı düşüyor. Onun için velilere, öğrencilere böyle bir alternatif de sunmak lazım. 1980’den önce öyleydi. Sırf erkek lise, sırf kız lisesi vardı. Karma olanlar da vardı. İsteyen karmayı seçiyordu, isteyen sırf kız lisesine, erkek lisesine geçiyordu. Böyle bir imkanı da tanımak velilere, öğrencilere iyi olur. Bu da bir bir haktır.