Kur'an kurslarında iman ve hayat dersleri veriliyor

Kur'an kurslarında iman ve hayat dersleri veriliyor

Çankaya Müftüsü Abdurrahman Binbir, yaz Kur'an kurslarıyla ilgili RisaleHaber'in sorularını cevaplandırdı...

Röportaj: Dursun Sivri - RisaleHaber

Sunum

Diyanet Teşkilatı bürokratik yapı içinde yer alan anayasal bir kurum. Diyanetin WEB sitesinde de yayınlanan misyon bildiriminde; “Toplumun dinî ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam Dini’nin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir” olarak deklare edilmiş.

İşleyişin pratiğine bakıldığında ise teşkilatın, en üst konumdaki başkandan en ücra köydeki din görevlisi sanki büyüteç altında izleniyor.

Laik devlet yapısında “Diyanet teşkilatının ne işi var?” gibi itirazlar oluyor. Çok cepheden saldırıya maruz kalıyorlar. Fakat bütün resmi ve harici baskılara rağmen diyanet tüzel kişilik ve kurumsal olarak baskıların etkisi ile dini temel referanslarına ters gelen ne bir beyanda bulunmuş ne de icraatları olmuş. Risale-i Nur’un telifi ve neşri yıllarında da resmi baskı ile defalarca aleyhte raporlar istenmiş hiçbir zaman olumsuz bir rapor verilmemiş. Keza başörtüsü konusunda 12 Eylül 1980 ihtilal yönetimi de böyle bir rapor elde edememiş.

Ancak bir çarpık durum var ki, 28 Şubat döneminden kalan, ilköğretim beşinci sınıfı bitirmeyenlerin yaz Kur’an kurslarına katılmalarına engel teşkil eden mevzuat.

Başta Diyanet İşleri başkanı tarafından olmak üzere defalarca gündeme gelmesine rağmen bu konudaki çarpıklık, anormallik düzeltilmiş değil. O malum düzenleme hangi mekanizma ile yapılmışsa aynı mekanizme 14 yıldır devam eden çarpıklığı düzeltmeli.
Bu cümleden olarak yaz Kur’an kursları ile ilgili çalışmalar üzerinde sohbet ettik. Çankaya Ankara’nın devletin önemli kurumları ve resmi görüşün iklimi olan bir yer. Çankaya Müftülüğü sorumluluk alanı içinde çok güzel hizmetler yapıldığını öğrendik. Türkiye genelinde ise daha da tablonun sevindirici olduğu bir gerçek.

Çankaya Müftüsü Abdurrahman Binbir hocamızla yaptığımız sohbetten bazı notları paylaşıyoruz.

abdurrahman_binbir_haberici.jpg


YAZ KURSLARIMIZDA KUR SİSTEMİ İLE HER SEVİYEDE ÖĞRENCİYE GÖRE PROGRAM YAPILIYOR

Hocam Diyanet Teşkilatı’nın Yaz Kur’an Kursları konusunda belirli zamanlarda açıklamaları oluyor. Yaz tatili yaklaşırken camilerde de Cuma vaaz ve hutbelerinde çocukların “Yaz Kur’an kursları”na katılmaları teşvik ediliyor. Çankaya Ankara’nı merkez ilçelerinden biri olarak size bağlı mahallerde ne gibi hazırlıklar yapıldı?

Çankaya ilçemize bağlı bu yıl 220 yerde Yaz Kur’an kursu planlandı. Yaz tatili boyunca 3 dönem halinde her dönem 3 hafta süreli olacak.

Birinci Dönem 27 Haziran 15 Temmuz
İkinci Dönem 18 Temmuz 5 Ağustos
Üçüncü Dönem 8 Ağustos 26 Ağustos olmak üzere

Bu programlarda kur sistemi uyguluyoruz. Kapsamlı bir müfredat programımız var. Diyanet İşleri başkanlığınca hazırlanan

Birinci Kur; Kur’an’ı hiç okumasını bilmeyenlerin katıldığı
İkinci Kur, Kur’an okumaya geçmiş o seviyede
Üçüncü kur ise Kur’an okumayı biliyor tecvid kaideleri ve ezber yapma seviyesinde olanlar.

KURSLARIMIZDA, İMAN, İTİKAT, İBADET VE HAYAT DERSLERİ BİRLİKTE VERİLİYOR

Bu programlarda Kur’an okuma öğretimi dışında başka bilgilendirme faaliyetleri var mı?

Evet. Temel dini bilgiler, itikat, ibadet, sünnet-i seniyye, peygamberimizin hayatı gibi konularda da bilgiler veriliyor.

Özellikle ibadet, başta namaz ibadeti uygulamalı eğitim olarak yapılıyor.

Bir camide üç ayrı gruptan öğrenci katılımına cevap vermek mümkün oluyor mu?

Bazı mahallerde birbirine yakın camiler anlaşarak her biri bir hedef grubu alıyor. Veya caminin her bir köşesinde aynı anda birden fazla grup ders yapabiliyor.

Bazı camilerimizin uygun ortamları oluyor. Kütüphanesi, bilgisayarları bulunan internet kafe gibi, lokal gibi alt yapısı uygun ortamı olan camilerimiz var.

abdurrahman_binbir_haberici-(1).jpg

HAYIRSEVERLER SAYESİNDE KURSLARDA BİRÇOK HEDİYELER DAĞITILIYOR

Bazen basından duyuyoruz yaz kursunda başarılı olanlara hediyeler verildiğini bu nasıl oluyor?

Evet cami cemaatinden bu hediyelere sponsorlar oluyor. Kurs başlamadan bisiklet duvara asılıyor. Bilgisayar ve daha bir çok hediyeler olabiliyor. Bu hediye işi tamamen mahallin gönüllü sponsorları teşvik için hayır cümlesinden oluyor.

Bu hediyelerin dışında yiyecek içecek ikramları da oluyor hayırsever sponsorların katkılarıyla. Ders aralarında meşrubat gibi ikramlar oluyor.

Gruplar kaç kişiden oluşuyor?

Ortalama 30 kişilik gruplar halinde yapılıyor kurs programları

Günde kaç saat ders yapılıyor?

Üç ayrı seansta, Kur’an okuma öğretimi, itikat dediğimiz temel dini bilgiler. Sonra uygulamalı ibadet eğitimi olarak devam ediyor.

CAMİ GÖREVLİLERİMİZ NAMAZ VAKİTLERİ DIŞINDA ÇEVREDE HERKESLE GÖRÜŞÜYOR

Diyanet İşleri başkanı cami imamlarının sadece camide namaz kıldırmakla kalmayıp mahallinde esnaf ve diğer her kesimden insanlarla görüşmesi, diyalog kurması şeklinde bir misyon da eklemişti ve kamuoyu ile paylaştı. Bu konuda neler yapılıyor?

Medya da bu konu yanlış anlamalara da sebep oldu. Aile hekimi gibi aile imamı gibi tanımlamalar yapıldı. Aile imamı tarzında anlaşılacak bir durum söz konusu değil. İmam arkadaşlarımızın mahallideki insanlarla, esnafla bir vesile iletişim kurması konusu bahsedilmiştir. Doğal bir iştir. Görevli arkadaşlarımız bazıları bunu gönüllü olarak yapıyorlardı. Başkanımızın teşvik olarak açıklaması da iyi oldu.

CAMİLERİMİZİN KÜLLİYE GİBİ DOANIMLI OLANLARDA MESLEKİ KURSLAR DA YAPILIYOR

Yetişkinlere yönelik kurslarınız da var bu çalışmalardan bahseder misiniz?

Yıl içi yetişkinlere yönelik Kur’an kurslarımız oluyor. Her yaştan insanımız, emekliler katılıyorlar. Çok güzel neticeler alınıyor. Çok başarılı insanlar çıkıyor bu kurslardan.
Ayrıca biz ortam sağlıyoruz Halk Eğitim Müdürlüğü bazı meslek edindirme kurslarını bizim ortamlarımızda yapıyorlar.
Örneğin bizim bilgisayar sınıfımız ve diğer sınıflarımız var cami külliyesi içinde. Kütüphanemiz var herkese açık olan.
Kur’an kursuna da katılan var, musiki kursuna da bilgisayar kursuna da. Cami ortamında hayatın her alanında eğitim almaları güzel bir hava meydana getiriyor.
Bizim dinimiz hayatın her alanında yaşanabilen bir din. İbadet için gerekli bilgileri alırken hayatın pratiklerine dair bilgileri alabilecek ortamların sağlanması toplumun maddi ve mânevi hayatının gelişmesine vesile oluyor.

abdurrahman_binbir_haberici-(2).jpg

70 GÜNDE HAFIZ YETİŞTİRMEK GİBİ BİR REKORUMUZ VAR

Bir de yıl içinde tam zamanlı öğrencilere yönelik Kur’an kursları, hafızlık eğitimi yapılan yerleriniz var. Orada bir bayan öğreticinizin iki ay gibi kısa sürede hafız yetiştirdiğine dair haberler çıktı medyada. Bu olay nedir bilgi verir misiniz?

Bizim ilçemizde 72 Kur’an Kursu 124 öğretici hocamız var. Kırkkonaklar’da hafızlık kursumuz var.
Hatice Şahin adında bir Kur’an hocamız vardı. İlahiyat fakültesinde doktora yapıyordu. Biz de kısa süreli çalıştı. Sonra tayini Samsun’a vaiz olarak çıktı. Onun sistemini burada kurmak istedik. Kısa süre kaldı, sistemi kendine özgü olarak beraberinde götürdü diyebiliriz.

Çankaya ilçemizde Kırkkonaklar semtinde hafız yetiştiren bir yerimiz var. Hatice Şahin hanımefendi, gönüllü seçme bir grubu alıyor. Öğrencilerle çok iyi bir iletişimi var. Çok iyi motive ediyordu. Onunla programa başlayan bir öğrenci adeta şartlanıyordu kısa sürede hafız olmaya.
24 saatin her dakikası programlı. Yeme içmeleri, uyumaları, çalışma zamanları çok titiz planlanmış olarak sürdürülüyor. Çok disiplinli bir program uyguluyordu. Ancak bu disiplin zorlama değil tamamen iç motivasyonla sağlanıyor. 70 günde hafız çıkan kızlarımız oldu.

Hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. İlave söylemek istedikleriniz var mı?

Biz vaazlarımızda şu noktaya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Kısa adı OBA olarak tanımlayabileceğimiz,
Okumak, Bilgilenmek ve Anlamak. Dini yaşamak imanın hayata hayat olması için, önce okumak, okuyarak bilgi sahibi olmak, bilgi sahibi de dini doğru anlayacaktır. Özellikle iş okumaktan başlıyor. Okumayınca diğer iki husus anlamsız kalıyor.

Sonra dinin kaynakları, Kur’an, Hadis, Sahabe hayatı ve bunları bize açıklayan müçtehitlerin yorumlarıdır.

Kur’an okumasını bilmek Kur’an bilmek değildir. Mânasını bilmek ayrı bir şeydir. Peygamberi ve hadisleri bilmek Kur’an’ı bilmektir. Sahabe efendilerimiz de uygulamalı örneklerdir. Peygamberimizden dinimizin nasıl yaşayacaklarını öğrenmişler ve yapmışlar. Müçtehitler de günümüzde nasıl uygulayacağımızı yorumlamışlar.

O bakımdan sadece Kur’an okumayı bilmek yetmez. Meâlinden de bir yere kadar herkes anlam çıkarabilir.

www.RisaleHaber.com