Kur’ân, İsrâîloğullarına ihtilâfa düşmekte oldukları şeylerin çoğunu anlatmaktadır

Kur’ân, İsrâîloğullarına ihtilâfa düşmekte oldukları şeylerin çoğunu anlatmaktadır

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Neml Suresi 76-81. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

76 . Şübhesiz ki bu Kur’ân, İsrâîloğullarına, hakkında ihtilâfa düşmekte oldukları şeylerin çoğunu anlatmaktadır.

77 . Ve şübhesiz o (Kur’ân), mü’minler için elbette bir hidâyet ve bir rahmettir.

78 . Muhakkak ki Rabbin, onların arasında (hak ile) hükmünü verecektir. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir.

79 . (Ey Resûlüm!) Öyle ise (sen) Allah’a tevekkül et! Çünki sen, apaçık hak üzerindesin!

80 . Elbette sen ölülere işittiremezsin; arkalarını dönen kimseler olarak kaçtıklarında, o sağırlara da (hakka olan) da‘veti(ni) işittiremezsin!

81 . Ve o körleri, (içinde bulundukları) dalâletlerinden (çevirip) hidâyete erdirecek olan sen değilsin! (Sen da‘vetini) ancak, âyetlerimize îmân edip de kendileri (ihlâsla) teslîm olan kimselere işittirebilirsin.