Kur’ân, büyük bir mükâfât olduğunu müjdeler

Kur’ân, büyük bir mükâfât olduğunu müjdeler

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), İsrâ Sûresi 9-11. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

9 . Muhakkak ki bu Kur’ân, (insanları) en doğru yola hidâyet eder ve sâlih ameller işleyen mü’minlere, kendileri için şübhesiz büyük bir mükâfât olduğunu müjdeler.

10 . Hem âhirete îmân etmeyenlere, kendileri için hakîkaten (pek) elemli bir azab hazırladığımızı (haber verir)! (*)

11 . İnsan ise, (bazen öfkelenerek, bazen bilmeyerek) hayra olan duâsı gibi (kendi aleyhine olarak) şerre duâ eder. Çünki insan, (işin sonunu düşünmez ve) çok acelecidir.

(*) “Kur’ân’ın hemen üçten birisi haşirdir (öldükten sonra dirilme bahsidir) ve ekser kısa sûrelerin başlarında gāyet kuvvetli âyetler âyât-ı haşriyedir (haşre dâir âyetlerdir). Kur’ân sarîhan (açıkça) ve işâreten (işâretle) binler âyâtıyla aynı hakîkati haber verir, isbât eder, gösterir. (...) Acabâ bir sultânın bir tek işâretinin yalan olmaması için bazen bir ordu hareket edip çarpıştığı hâlde, o pek ciddî ve izzetli Sultânın (yüce Allah’ın) binler sözlerini ve va‘dlerini ve tehdidlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kābil midir ve hakîkatsiz olması mümkün müdür?” (Şuâ‘lar, 9. Şuâ‘, 184)