Komşu üç türlüdür

Komşu üç türlüdür

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Câbir (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Komşu üç türlüdür:

Bunlardan birincisinin bir hakkı vardır. Bu, komşulardan en az hak sahibi olanıdır, ikincisinin iki hakkı vardır. Üçüncüsünün de üç hakla vardır.

Bir hakkı olan komşu, akraba olmayan gayr-i müslim komşudur, iki hakkı olan komşu, Müslüman olan komşudur ki, onun hem Müslümanlık, hem de komşuluk hakkı vardır. Üç hakkı olan komşu ise, akraba olan Müslüman komşudur. Bunun hem Müslümanlık, hem akrabalık, hem de komşuluk hakkı vardır.

(Camiüssağir-3656)