Kıyamet, kimini alçaltıcıdır, kimini yükselticidir

Kıyamet, kimini alçaltıcıdır, kimini yükselticidir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Vakıa Suresi 1-3. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

1,2 . O vâkı‘a (o kıyâmet) koptuğu zaman! Onun meydana gelişini yalanlayacak olan hiçbir kimse yoktur.

3 . (O, kimini) alçaltıcıdır, (kimini) yükselticidir.