Kitâbı sağ eline verilenlere denilir ki: Afiyetle yiyin, için!

Kitâbı sağ eline verilenlere denilir ki: Afiyetle yiyin, için!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hakka Sûresi 19-24. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

19, 20-İşte kitâbı sağ eline verilen kimseye gelince, (sevinerek) der ki: “Alın, kitâbımı okuyun; doğrusu ben, hesâbımla karşılaşacak kimse olduğumu gerçekten sezmiştim (bilmiştim)!” der.

21-Artık o, hoşnud bir hayat içindedir!

22-Yüksek bir Cennette!

23-Meyveleri yakın (toplaması kolay)!

24-(Onlara denilir ki:) “Geçmiş günlerde (dünyada) işlediğiniz (sâlih ameller)e karşılık olarak âfiyetle yiyin, için!”