Kendilerine, 'Yapmakta olduklarınıza karşılık âfiyetle yiyin, için!' denilir

Kendilerine, 'Yapmakta olduklarınıza karşılık âfiyetle yiyin, için!' denilir

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tûr Sûresi 17-24. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

17-Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Cennetlerde ve ni‘metler içindedirler.

18-Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk içinde olanlardır. Hem Rableri, onları Cehennem azâbından korumuştur.

19-(Kendilerine:) “Yapmakta olduklarınıza karşılık (mükâfât olarak) âfiyetle yiyin, için!” (denilir.)

20-Sıra sıra dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmış kimseler olarak! Hem onları iri (güzel) gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.

21-Ve îmân edip zürriyetleri de kendilerine îmân ile tâbi‘ olanlara gelince, (biz) onların zürriyetlerini (Cennette) kendilerine katmışızdır; bununla berâber onların amellerinden kendilerine hiçbir şey eksiltmemişizdir. Her kişi, kendi kazandığına karşılık (bizzat kendi nefsiyle) bir rehindir!

22-Onlara canlarının çekeceğinden (her) meyve ve eti bol bol vermişizdir!

23-Orada (neş’e ile) birbirlerine kadeh çekişirler (verip alırlar); onda (onun içiminde) ne boş bir söz, ne de bir günâha sokma vardır (sarhoş etmez).

24-Ve kendilerine âid genç hizmetçiler etraflarında dolaşır; sanki onlar (sadeflerinde) saklı inciler gibi (tertemiz)dirler!