Kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin öyleyse Allah'a şirk yapma!

Kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin öyleyse Allah'a şirk yapma!

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin. Ve elin onu icad etmekten kasırdır. Başkaları dahi o işten âciz ve kasırdırlar.

İstersen tecrübe et bakalım. Şecere-i kelimat denilen bir lisanı veya muhaberat ve ezvak santralı olarak bir ağzı yap.

Elbette yapamayacaksın. Öyleyse Allah'a şirk yapma!

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 1

Dipnot-1: "Muhakkak ki, şirk pek büyük bir zulümdür." Lokman Sûresi, 31:13.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye