Kendi aralarında 'Dünyada on günden fazla kalmadınız' diye gizli gizli konuşurlar

Kendi aralarında 'Dünyada on günden fazla kalmadınız' diye gizli gizli konuşurlar

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tâ-Hâ 102-104. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

102 . O gün ki, sûra (ikinci kez) üfürülür ve o gün günahkârları, gözleri gömgök (kör) olarak haşrederiz.

103 . Kendi aralarında: “(Dünyada) on (gün)den fazla kalmadınız” diye gizli gizli konuşurlar.

104 . Onların söylemekte olduklarını en iyi bilen biziz! O vakit onların gidişâtça en akıllı olanı: “(Siz) sâdece bir gün kaldınız” der.