Kazanmakta oldukları şeylerin, onlara hiçbir faydası olmadı

Kazanmakta oldukları şeylerin, onlara hiçbir faydası olmadı

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hicr Sûresi 78-84. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

78, 79-(Şuayb’ın kavmi olan) Eyke halkı da gerçekten zâlim kimselerdi. Onlardan da intikam aldık. Her ikisi (Lût kavminin şehri ile Eyke kavmi harâbeleri) de hâlâ apaçık (bilinen) bir yol üzerinde (durmakta)dır.

80, 81-Muhakkak ki, (Sâlih’in kavmi olan) Hicr halkı da peygamberleri yalanladı. Onlara da mu‘cizelerimizi vermiştik; fakat (onlar) bunlardan yüz çevirici kimseler olmuşlardı.

82, 83, 84-Ve (kendilerini) güven içinde (zanneden) kimseler olarak dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkmakta olan kimseler iken, o (korkunç) ses yakaladı. Artık kazanmakta oldukları şeylerin, onlara hiçbir faydası olmadı.